reacties:
Albatros Hengelspor...
bisnis is keihard,toen er geen internet was kon je spullen kopen in azie en het ...
Dreigende oorlog om...
nederland netten vrij!!! teken de petetie, ga naar www.schub.nu mischien worden...
Vissen met de schui...
ik heb de ondelijntjes gehaald moet ze alleen nog uit proberen ik vis inderdaad...
Knuffel voor voor s...
Ik geloof niet in de integriteit van beroeps vissers in het algemeen het is pakk...
Dropshotvissen op s...
ik vind dat die fluorcarbon zo stijf kun je dan niet iets zwaardere nylon gebrui...
Vissen met bodemloo...
wat een onzin verkondigd deze meneer hier in zn artikel over bodemvissen. Blijkb...
Winterse palingviss...
jongens, jullie kunnen zoveel praten en elkaar gek maken. maar lees eerst de reg...
Dreigende oorlog om...
ja en in Elburg word weer lekker met de zegen gevist door notabene een hobbyviss...
Weerhaken moeten ve...
Dat de Partij voor de Dieren niet gehinderd worden door enig kennis van zakken,i...
Vissen met de schui...
hey snoekbaarsvisser en snoekmisser... ik zelf gebruik bij het doodaasvissen op ...
Dreigende oorlog om...
de heer klop is vorige maand gepakt met 450 ilegalle fuiken!!!!!....lekker duurz...
Dropshotvissen op s...
om te voorkomen dat de snoek(baars) de lijn doorbijt wordt veelal fluorcarbon ge...
Dreigende oorlog om...
Hallo Sportvissers, jarenlang vis ik op snoekbaars, ik kwam regelmatig eens met ...
Dreigende oorlog om...
En het erge is nog dat hij bij de inspraakavond voor Natura 2000 met betraande o...
Lees en huiver ...
ze zijn al lang bezig kan in amstelmeer en omgevig geen snoek vangen jammer van ...
Lees en huiver ...
doet me goed dat er wat tegen zulke visserij wat gedaan wordt op de deze manier ...
Resultaten onderzoe...
ik zie regelmatig dat de aalscholver op me vis stekkie ook snoekbaars eet en dan...
Vissen met de schui...
beste mensen ik zit met een probleem ik vis veel met dropshot vangste oke zelf ...
Groot, Groter, Gio!...
tering die is groot is die ook zwaar of niet maar vang nog meer van deze kerels ...
Snoekbaars en licht
vet mooie vis hoe heb je die ooit gevangen en vang nog veel van de kerels doei
Dropshotvissen op s...
super leuk zeker beste marvin het is denk ik dan toch de techniek je moet inde...
Vaarbewijs voor ied...
Op zich is een vaarbewijs voor iedereen geen slecht idee: er varen tegenwoordig ...
Dropshotvissen op s...
super leuk!!!!!als je wat vangt!! ben al een week aan het dropshotten maar 0% re...
Vissen met bodemloo...
hoezo niet de effectiefst manier van vissen op snoekbaars? Op vele plaatsen is d...
Penvissen in maart
gruwlijk hoor die splitcane hengels zoek er nog steeds 1 voor de snoekbaars he...
Dropshotvissen op s...
wat ik nog vergeet tezeggen is het loodje kan een wartel lood of druppel lood zi...
Dropshotvissen op s...
ik vis al een lange tijd met dropshot alleen was het toen nog niet zo bekend m...
Snoekbaars en ecolo...
Zijn er reeds mogelijkheden onderzocht om snoekbaars uit te zetten in voormalige...
Snoekbaarsvissers h...
Ik heb de belangenbehartiging van het POS ook mogen aanschouwen. 1 staat goede r...
Mag de aalscholver ...
Het is gewoon ongedierte en ongedierte moet je bestrijden ,net als muizen en rat...
Mag de aalscholver ...
Dat .... gr... kl...vogeltje heeft g.... net al mijn vis uit e vijver gevreten,....
De BVSV stopt ermee...
Het is heel jammer om dit te moeten lezen. Ik onderstreep de berichtgeving, dat ...
De willekeur van wa...
Mijn god....
Snoekbaarsvissers h...
Wat een in en in triest verhaal. En wat een verdomd goed gedocumenteerd verhaal....
Snoekbaarsvissers h...
Lieve Snoekbaarsvissers ik verstaa uw niet..echt niet. Wacht op wat er gebeurt m...
Waterschappen weigeren verantwoordelijkheid
Monday 05 November 2007

 Het is alweer 8 jaar geleden dat het Beleidsbesluit Binnenvisserij in het leven werd geroepen.

Een besluit dat zou moeten bewerkstelligen dat waterbeheerder, sport- en beroepsvisserij bij elkaar komen om samen te praten en beslissingen te nemen over visstandbeheer. De eigenaar van het water en de visrechthebbende moeten visplannen maken, duurzaam vissen en vooral: er samen uit zien te komen.

Immers, zo redeneerde men, sport- en beroepsvissers hebben één gezamenlijk belang: een goede visstand. De Visstand Beheer Commissie (VBC) was geboren.

Inmiddels is duidelijk dat niet alle Waterschappen zich inhoudelijk bezig willen houden met de visstand. Natuurlijk, als het aankomt op bagger- en/of sluisbeleid, dan hebben zij een mening. En ook als het gaat over visvriendelijke gemalen vindt je een luisterend oor bij de Waterschappen

Lees meer...
 
Snoekbaars en ecologisch herstel
Tuesday 23 October 2007

 Verslag 15e bijeenkomst Vissennetwerk, 4 oktober 2007 te Breda 

Snoekbaars en ecologisch herstel
Deze bijeenkomst van het Vissennetwerk, dit maal gezamenlijk met de bijeenkomst van het Platform Ecologisch Herstel Meren en Plassen, stond geheel in het teken van de snoekbaars. De snoekbaars is door Sportvisserij Nederland verkozen tot vis van het jaar 2007.

De snoekbaars is een geliefde vis in zowel de beroeps- als de sportvisserij. De snoekbaars wordt beschouwd als een vis van troebel water. 

Lees meer...
 
VBC'ers balen van LNV
Saturday 20 October 2007

 Het wel en wee van de VBC. De ervaringen met co-management in het visstandbeheer op de binnenwateren. Co-management in het visstandbeheer

Sinds het Beleidsbesluit Binnenvisserij (1999) is er sprake van een co-managementsituatie in de binnenvisserij. Sport- en beroepsvissers hebben meer  verantwoordelijkheid gekregen voor de invulling van de door de het Ministerie van LNV uiteengezette kaders voor het visstandbeheer.

Via Visstandbeheerscommissies (VBC’s) dient aan dit co-management nader vorm te worden gegeven. VBC´s zijn samenwerkingsverbanden waarbinnen de huurders van het visrecht (meestal sportvisserij en beroepsvisserij) samen visstandbeheerplannen en visplannen opstellen.

Lees meer...
 
Beroepsvissers hebben juist lak aan VBC
Friday 19 October 2007

  Federatie Zuidwest Nederland keert zich tegen uitlatingen van Minister Verburg.

De Federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland heeft via een persbericht kennis genomen van de opvattingen van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met betrekking tot het niet totstandkomen van een Visstandbeheercommissie (VBC) voor het benedenrivierengebied.

Lees meer...
 
Geen VBC, dan boeten
Thursday 18 October 2007

 Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt het onacceptabel dat de beroeps- en sportvissers in het benedenrivierengebied geen gevolg geven aan de opgelegde verplichting een visstandbeheercommissie (VBC) in te stellen.

Zij heeft de heer Noordergraaf in een gesprek verzocht om nu in een laatste poging bindende afspraken te maken met alle individuele vissers in het gebied. De minister heeft de Noordergraaf, burgemeester van Soest, in april van dit jaar gevraagd om als procesbegeleider op te treden voor de instelling van de visstandbeheercommissie. De inzet van Noordergraaf was nodig omdat de beroeps- en sportvisserij in het benedenrivierengebied er, ondanks herhaalde verzoeken, zelf niet in slaagde afspraken te maken over de oprichting van een visstandbeheercommissie.

Lees meer...
 
De willekeur van waterschap Noorderzijlvest
Thursday 18 October 2007

Spuisluizen Lauwersmeer met visnetten er voor“De Keur” is een verordening met specifieke regelgeving voor het waterschapsgebied van Noorderzijlvest.

In dit waterschapgebied ligt ook het schitterende nationaal park Lauwersmeer . Het Lauwersmeer, een water wat bij veel sportvissers het hart sneller doet kloppen.

Als een waterschap dan regels opstelt, is er niets aan de hand. Althans, als deze regels voor ons allemaal zouden gelden.

Regels schijnen namelijk niet voor ons allemaal te zijn volgens Noorderzijlvest. Zo heeft Noorderzijlvest, tegen haar eigen regels in, een zeer discutabel vissersbedrijf toestemming gegeven om te vissen op plaatsen die voor andere verboden blijven.

Lees meer...
 
Snoekbaars na een jaar klaar voor consumptie
Wednesday 17 October 2007

 Nog vóór het schietfuikverbod werd ingesteld en de vangstmogelijkheden op spiering verder afnamen, liepen de gebroeders Van Slooten al met de gedachte rond het bedrijf op een andere manier voort te zetten.

De directie had het oog laten vallen op het kweken van snoekbaars. De sanering van het IJsselmeervisserijbedrijf in 2005 was net dat steuntje in de rug om definitief te besluiten een snoekbaarskwekerij op te starten.

Na de benodigde cursussen te hebben gevolgd, is de kwekerij eind 2006 van start gegaan. Het bedrijf hoopt de komende tijd de eerste snoekbaars op de markt te kunnen brengen.

Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende > Einde >>

Resultaten 35 - 51 van 125