Ook dioxine in snoekbaars?
Monday 05 March 2007

 

Toxicologen en milieukundigen waarschuwen voor het eten van zoetwatervis als paling en snoekbaars. Deze vette vissoorten bevatten vaak veel dioxine, een gif dat in vet oplosbaar is. Veel mensen kopen vis omdat ze geen vlees en kip meer durven eten.

Dioxine, pcb's en bestrijdingsmiddelen bevinden zich in behoorlijke concentraties in het slib van alle Nederlandse rivieren, kanalen en meren en in de vis die erin rondzwemt. Toppers zijn de grote rivieren, het Noordzeekanaal, het Ketelmeer en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Deskundigen noemen het vreemd dat vis uit deze wateren vrij mag worden verkocht. Toxicoloog J. Kleinjans, dioxinedeskundige aan de Universiteit van Maastricht, raadt het eten van zoetwatervis als paling en snoekbaars daarom af.

 

 

Dr. J. de Boer, verbonden aan het Rijksinstituut voor visserijonderzoek in IJmuiden, is ook verontrust over de gehaltes aan dioxines in zoetwatervis. Wel is er volgens hem enig verschil tussen zoetwatervis uit meer en minder verontreinigde wateren. Vis uit de meest verontreinigde wateren bevat ongeveer vijf keer zoveel dioxinen en andere gifstoffen als uit schonere wateren zoals het IJsselmeer.

Het probleem is volgens hem echter dat consumenten niet weten waar de vis die ze kopen vandaan komt. Bovendien kunnen vissen zich naar andere wateren verplaatsen. Volgens De Boer bevat een pond rivierpaling al de helft van de maximaal toegestane dosis dioxine die een mens per jaar mag binnenkrijgen. Een liter melk bevat echter ook al eenvijfde van de dagelijks toelaatbare dioxineconsumptie. Sinds 1995 wordt vis niet meer regelmatig gecontroleerd op de gehaltes aan dioxines en andere gifstoffen. Pas enkele weken geleden is daar weer een begin mee gemaakt.

Dr. K. Olie, hoogleraar milieuchemie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, vindt dat de controles in Nederland ernstig tekortschieten. „Er wordt slechts steekproefsgewijs onderzoek gedaan. Dat is onvoldoende. We hebben de afgelopen jaren bij de overheid gepleit voor meer onderzoek, maar er is niet naar ons geluisterd.”

Commentaar (0)Add Comment

Schrijf commentaar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security code
Schrijf de volgende tekens


busy