De BVSV stopt ermee!
Tuesday 10 March 2009

Toen begin enkele jaren geleden een groepje snoekbaarsvissers de koppen bij elkaar stak om het Volkerak te behouden voor de snoekbaarsvisserij, had niemand kunnen vermoeden wat daar niet uit voort zou komen. Heel veel snoekbaarsvissers baalden ervan steeds vaker te worden geconfronteerd met beroepsvissers en stropers die zich steeds meer aan het toeleggen waren op de vangst van snoekbaars en de dientengevolge verslechterende snoekbaarsstand. Ook vonden veel snoekbaarsvissers zich slecht vertegenwoordigd binnen de georganiseerde hengelsport en dus werd het tijd voor een belangenvereniging voor de snoekbaarsvissers; de BVSV. Deze club stond voor het terugdringen van de stroperij en de beroepsvisserij op snoekbaars. Voorwaar geen eenvoudige opgave…

Moeilijke start
Al vanaf het begin werd het de BVSV duidelijk dat de georganiseerde hengelsport waaronder de Federaties niet zaten te wachten op de BVSV. Ze hadden helemaal geen zin in weer een nieuwe club en al helemaal niet op een club die zicht kritisch uitliet over het reilen en zeilen van de hengelsport en beroepsvisserij in Nederland. En kritisch was de BVSV. En de BVSV was direct, recht voor zijn raap, noemde man en paard, nam geen blad voor de mond en gaf haar ongezouten mening. Volgens sommigen overigens wel eens iets te ongezouten wat ook binnen de BVSV tot discussies leidden.

Wel of niet aansluiten bij de georganiseerde hengelsport?
Al in het begin was er discussie of de BVSV zich nou wel of niet moest aansluiten bij de georganiseerde hengelsport. Een meerderheid voelde daar echter niets voor, niet in de laatste plaats door de ronduit arrogante houding van enkele Federatie bestuursleden die eisten dat een kritisch artikel van haar website gehaald zou worden. Zou dat niet gebeuren dan zouden we verklaard worden tot “persona non grata” binnen de overlegorganen. De BVSV boog niet, werd uit het overleg gekegeld (iets wat later binnen een ander overleg nogmaals gebeurde) en ging noodgedwongen haar eigen gang. Aansluiten bij de georganiseerde hengelsport betekende blijkbaar dat je alleen mocht meepraten als je je conformeerde aan de heersende cultuur en opvattingen. Iets wat ook later nog vaak zou blijken.

Geen gezelligheidsclubje
De BVSV was echter niet opgericht als gezelligheidclubje maar omdat ze het niet eens was eens met de nogal lakse houding van de hengelsport als het ging om met name vraagstukken omtrent de beroepsvisserij en visrechten. Aansluiting zoeken bij die hengelsport zou dan ook weinig uithalen. De mensen die binnen de hengelsport de dienst uit maakten waren namelijk erg overtuigd van hun gelijk. Tja, en erg overtuigd waren we zelf ook. Alleen waren we het dus niet eens met de heersende opvattingen. Opvattingen die er in het kort gezegd op neerkwamen dat we maar zoveel mogelijk moeten samenwerken met de beroepsvisserij en we ze vooral niet tegen het zere been moeten schoppen. En die opvattingen strookten dus niet met die van de  BVSV. De BVSV was van mening dat de hengelsport zich op het gebied van de schubvisrechten al genoeg het kaas van het  brood had laten eten door de beroepsvissers. Met als gevolg een verslechterende snoekbaarsstand.

Volgens de georganiseerde hengelsport zagen we het echter allemaal verkeerd. Wat onze keuze om alleen en als vreemde eend in de hengelsport-bijt verder te gaan alleen maar versterkte.

BVSV buitenspel
Echter door ons op deze manier buiten spel te zetten sloten er natuurlijk wel vele deuren voor de BVSV. En daar waar we al bij een VBC aan tafel zaten werden we er met medewerking van de sportvisserij bestuurders uitgeknikkerd, wat het er natuurlijk niet eenvoudiger op maakte.

Goedbeschouwd zat de BVSV dus in een onmogelijke situatie. Zonder de georganiseerde hengelsport kwamen we niet terecht op de plekken waar we moesten zijn om het beleid te veranderen waardoor we niets konden veranderen.

Maar als we wel binnen de gevestigde hengelsport-orde zouden willen praten zouden we ons niet kritisch kunnen uitlaten en zouden we ons moeten conformeren aan het beleid ervan. Wat volgens ons nou juist een deel van het probleem was. Met als gevolg dat er ook dan niets zou veranderen.


Terugkijkend kunnen we dan ook concluderen dat het realiseren van de doelstellingen van de BVSV een “mission impossible” was. Linksom of rechtsom ging het gewoon niet lukken. Het enige wat we konden doen was d.m.v. onze website een groot publiek informeren over misstanden in de hoop op die manier de publieke opinie te beïnvloeden en ook de hengelsportbestuurders te informeren en te wijzen op hun verantwoordelijkheid. En dat hebben we gedaan. De website van de BVSV werd en wordt zeer goed bezocht en er staat heel veel informatie op over misstanden waar je anders maar weinig van hoort. En op die manier heeft de BVSV heel veel snoekbaarsvissers geïnformeerd en wakker geschud. En daar is de BVSV best trots op.

Maar goed de BVSV stopt nu dus. Want het gaat om bovenstaande redenen dus gewoon niet lukken. En een vereniging zou meer moeten zijn als alleen een website. En dat blijkt verdomde moeilijk. Want veel sportvissers zijn het wel met ons eens, maar kunnen of willen er geen tijd insteken. Waardoor het dus altijd op dezelfde mensen aankwam. Wat ons overigens erg heeft verbaasde was dat niemand van de z.g. “bekende hengelsportauteurs” zich wilde aansluiten bij ons. Blijkbaar konden we ze niet overtuigen of waren ze het niet met ons eens. Of misschien waren ze wel gewoon bang voor hun baantje en vonden ze het verstandiger met iedereen vriendjes te blijven, wat natuurlijk hun goed recht is.

En dus kwam ook het moment dat het voor het bestuur van de BVSV ineens “op” was. Wij waren geen bestuurder geworden omdat we besturen zo leuk vinden (iets wat je binnen de hengelsport overigens wel vaak ziet, maar dat is een ander verhaal) maar omdat we iets wilden veranderen. En als dat niet lukt, gaan ook wij liever vissen. En dat is dus precies wat we vanaf nu gaan doen. Teleurgesteld en gefrustreerd? Nee hoor, valt best mee. Weliswaar hadden we het ons anders voorgesteld maar soms loopt het niet zoals je wilt. Hadden we het achteraf anders moeten doen? Hebben we fouten gemaakt? Misschien wel, misschien ook niet. Niemand die het weet. Misschien kon wat wij willen ook wel gewoon niet. Wat niet wilt zeggen dat je er niet voor moet strijden. Maar nu stoppen we dus. Onze critici en ook de beroepsvissers zullen na dit bericht wel in hun nopjes zijn, maar ook daar hebben we inmiddels vrede mee.

Laat er geen misverstand over bestaan, Nederland is een goed snoekbaarsland waar veel mooie dingen te beleven zijn. Alleen zou het allemaal nog zoveel mooier kunnen zijn als we nou toch eindelijk eens afkomen van de beroepsvisserij en stroperij op schubvis. Helaas gaat dat dus echter voorlopig niet gebeuren. Integendeel, de beroepsvisserij zal de komende jaren alleen maar meer schubvis gaan wegvangen en onze visserij zal meer en meer onder druk komen te staan. Balen, maar het is niet anders.

Rest de BVSV al haar leden en sponsoren te bedanken voor hun support en lidmaatschap. Hou oren en ogen goed open en meldt misstanden bij de bevoegde instanties en plaats ze op internet. Maar vooral, vergeet niet te genieten onze fantastische hobby en passie; snoekbaarsvissen!

 

Commentaar (17)Add Comment
...
geschreven door Peter Oudgastel, March 12, 2009
Ik vind het jammer dat het zo moet lopen. Toch wil ik alle bestuurders en medewerkers van het eerste uur danken voor het vele werk dat ze voor de snoekbaars visserij hebben gedaan. Ik hoop toch dat niet alles voor niets is geweest.

Jongens bedankt.

Peter
...
geschreven door Richard, March 12, 2009
mannen bedankt!!!. jullie ervaring is ook de mijne. ben je ook waar ietwat kritisch dan laten de oude mannen in de hengelsport (en dat zijn er nogal wat) je direct vallen. je ziet dan ook dat de vergrijzing in een hoog tempo aan het oplopen is in de hsv.
...
geschreven door Peter, March 12, 2009
Dat is het nu net, als je het bij het juiste hebt, wordt je in Nederland monddood gemaakt.
Zal helaas altijd zo blijven.
...
geschreven door Dries, March 13, 2009
Frans koomen zal nog wel een extra borreltje drinken. waren jullie maar zo zoetsappig als de snoekstudiegroep en net als hun voorzitter met iedereen meepraten. Dat zet zoden aan de dijk! smilies/wink.gif
...
geschreven door JayH, March 14, 2009
@Dries
Denk je echt dat Frans Komen hierom een extra borrel gaat drinken? Het lijkt me niet hoor.
En de Snoekstudiegroep heeft de BVSN aangeboden om te gaan samenwerken, waarom gaat de BVSN daar dan niet op in?
Zo'n raar idee lijkt het mij niet om als Roofvisvissers te gaan samenwerken.
Als het niet zou werken omdat het verschil van mening te groot is kan je er altijd nog uitstappen.
Nu weet je zeker dat het over is.
Ik kan me nog een bericht van Aart Lokhorst voor de geest halen waar hij hier al voorspelde dat het op deze manier nooit wat zou worden met de BVSV en hij heeft dus gelijk gekregen.

@Peter
Je zegt: "Dat is het nu net, als je het bij het juiste hebt, wordt je in Nederland monddood gemaakt".
Of je gelijk hebt of niet, daar kan je dan een discussie over hebben.
Van mij zijn hier berichten verwijdert of gewoon niet geplaatst.
Of ik nou gelijk had of niet dat maakt weinig uit maar ik (en anderen) werden hier ook monddood gemaakt als de toon van de berichten niet zo was als de BVSV het graag had zou zien.

Misschien dat hier het Calimero gehalte gewoon een beetje te hoog is geweest.

vr. gr. JayH


...
geschreven door Dries, March 14, 2009
Over Calimero gehalte gesproken smilies/grin.gif
...
geschreven door Jaap, March 14, 2009
Ik denk dat de vereniging een heleboel goed werk heeft gedaan en nog doet. Is dit nu een beslissing van de leden of is het bestuur afgetreden ?
...
geschreven door JayH, March 14, 2009
Jaap, als ik het zo lees is het een beslissing van het bestuur.
En ondanks dat ik het niet overal mee eens ben vind ik het wel jammer dat de BVSV er mee stopt.
Dat mensen zoiets beginnen omdat ze gewoon ergens voor willen staan daar kunnen ze in Bilthoven een voorbeeld aan nemen.
...
geschreven door Arie, March 15, 2009
Voordat we weer op Bilthoven beginnen te katten, moeten we wel even reëel blijven. Voor een vereniging als de BVSV is het heel gemakkelijk om allerlei toestanden te benoemen en te roepen hoe alles beter zou kunnen en moeten (dit is absoluut niet denigrerend bedoeld!!). In Bilthoven hebben ze echter te maken met verantwoordelijkheden en de praktijk. Ze zijn gedwongen om met de "booswichten" rond de tafel te zitten en moeten rekening houden met allerlei rechten en regels, die er nu eenmaal zijn. M.a.w., ze moeten politiek bedrijven.
De grote waarde van een organisatie als de BVSV is m.i. dat ze praktijken in de openbaarheid kan brengen en kan laten zien wat er onder sportvissers leeft, zonder dat ze met gevestigde belangen rekening hoeft te houden.
Eerder hebben we ergens op deze site kunnen lezen dat er o.m. een regelmatige belangstelling was vanuit de overheid(LNV) voor deze site. Dat duidt er op dat ze daar echt wel willen weten hoe sportvissers ergens tegen aan kijken. Die mogelijkheid is nu dus weggevallen. Ik ben bang dat dit in de toekomst ten nadele van de snoekbaarsvissers zal werken.
Degenen die dit de BVSV kwalijk willen nemen zou ik willen adviseren om zich alsnog voor een bestuursfunktie o.i.d. aan te melden.
...
geschreven door Theo, March 15, 2009
Geheel eens met Arie welke de belangrijke klokkenluider funktie van de BVSV versus de politiek opererende organisaties naar voren brengt. Des te jammer dat de BVSV stopt aangezien deze op hun website toch vooral zeer inhoudelijk bezig waren met weinig napratende bla bla. Jammer dat de BVSV ook hun website niet willen voortzetten en daarmee toch een potentiele kandidaat blijven voor samenwerking met de andere organisaties. Ook in de Haagse politiek ontstaan per saldo nooit verwachte coalities, maar je moet geduld hebben en erbij blijven.
...
geschreven door Arie, March 16, 2009
Ik denk dat het werk wat jullie verricht hebben van onschatbare waarde zal zijn in de toekomst, want die toekomst zal bewijzen dat ze niet om julie werk heen konden, denk ik.
Bedankt voor julie inzet mannen!
...
geschreven door Arie, March 17, 2009
Ik wil hier wel even melden dat de Arie van 16 maart een andere is dan die van 15 maart.
...
geschreven door Piet Friesland, March 26, 2009
Zeer jammer dat jullie ermee ophouden.Respect voor alle inzet die jullie hebben getoond. Ik hoop dat de kennis die jullie hebben vergaard niet verloren gaat en eventueel kan worden overgedragen aan mensen die deze "strijd" willen voortzetten.

Misschien kan het verstandig zijn de vele werkzaamheden, die achter de schermen zijn uitgevochten, als "laatste" zet, gedetailleerd volgens jullie visie op deze site te publiceren.

Ik wens jullie nog heel veel visplezier!

Mvg Piet Friesland
...
geschreven door HvdM, May 11, 2009
Opkomen voor de sportvisbelangen en geëxecuteerd worden door Marco Kraal en vrinden. Wij vissen met z'n zessen alweer 5 maanden zwart. Geen cent meer in mooie reisjes naar America en lunches met beroepsvissers. smilies/grin.gif
...
geschreven door pikefisher, May 27, 2009
jammer dat jullie er mee stoppen goed voor al jullie werk wat jullie hebben vericht smilies/grin.gif
succes
...
geschreven door Jakob Bron, June 19, 2009
Ik vind dat de BSVW moet doorgaan,als de BSVW meer leden kan krijgen zie ik veel meer kans om hier een voet tussen te krijgen,ik ben het er namelijk ook lang niet mee eens hoe het nu gaat. Onlangs heb ik de hengelsportfederatie in Grou een email gestuurd hoe ik over die hele beroepsvisserij denk.
Bij deze wil ik mij aansluiten bij jullie vereniging en de schouders eronder zetten,dus wil ik jullie vragen gewoon door te gaan.Ik ben namelijk woonachtig in Drachtstercompagnie en ben veelal te vinden op Smalle Ee,Djippe Gat bij Drachten,Sneekermeer,Burgum en Grou.Als jullie contact met mij willen kunnen jullie mij bereiken op telefoon: 0512-518419 mob.0621293832 en mailadres: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Tot slot wil ik jullie vragen het er niet bij laten te zitten en te proberen hengelsporters bij de vereniging aan te sluiten,ik ben ten slotte een fanatieke snoekbaarsvisser en wil over ongeveer 10 jaar ook mijn snoekbaars te mogen vangen.
Met vriendelijke groe Jakob Bron.
...
geschreven door 1Holland®-Fishing Holland®, August 25, 2009
Het is heel jammer om dit te moeten lezen.
Ik onderstreep de berichtgeving, dat het Sportvissen in Nederland, is weggegeven aan enkelen en dat de anders denkenden, die de sportvis als weg te vangen rijkdom zien en dit spuien met openbare kritiek, niet in het nu Koninklijke plaatje voorkomen.
Wij bestaan nog wel en hebben voor een eerlijk en goed beleid onze Holland merken in het leven geroepen. Wat is er namelijk nog belangrijker, dan de wereld buiten Nederland te laten weten hoe het er hier aan toe gaat. Zij hebben de Sportviscontrôle, wij hebben de externe Holland Promotie.
Deelname is gratis en ons netwerk moet gaan groeien willen wij de andere kant van het verhaal kunnen blijven vertellen om daarmee het verschil voor onze kinderen te maken.

Schrijf commentaar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security code
Schrijf de volgende tekens


busy