RIZA: beroepsvissers niet duurzaam
Wednesday 19 November 2008

 Slecht nieuws vorige week voor de aalscholver: het Europees Parlement wil een actieplan maken om het aantal aalscholvers in Europa drastisch te verminderen.

Volgens het EP vormen ze een bedreiging voor de visserij.

Ook minister Verburg van LNV liet zich eerder in soortgelijke bewoording uit over de situatie in Nederland: de populatie zou onbeheersbaar zijn en door zijn toedoen neemt de visstand af.

Het is jammer dat er over deze ‘visrover’ zoveel onwaarheden de ronde doen. In Nederland is het aantal aalscholvers namelijk al jaren stabiel.

Sterker nog: het afgelopen broedseizoen was ronduit slecht en dat hebben we te danken aan het feit dat de aalscholver beschermd is. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is het niet. De aalscholver doet aan zelfregulering, het broedsucces hangt af van de hoeveelheid voedsel en ruimte. Juist door onze beschermingsmaatregelen, bepalen natuurlijke factoren hoeveel aalscholvers er kunnen zijn. Europa zou nog iets van Nederland kunnen leren!

Het is ook onterecht om de aalscholver als concurrent voor de visserij te zien. Niet de aalscholver is verantwoordelijk voor het afnemen van de visstand, maar de visserijsector zelf, in combinatie met dijken en gemalen die binnenwateren ontoegankelijk maken voor vis uit zee.

Jarenlange overbevissing op de aal en snoekbaars heeft de visstand namelijk geen goed gedaan. Deze grote vissen zijn daardoor flink in aantal afgenomen, waardoor de kleine, commercieel oninteressante visjes, in aantal toenemen. De aalscholver eet deze kleine visjes. Beschermingsmaatregelen hebben er verder voor gezorgd dat de aalscholver het weer goed doet in ons land.

De aalscholver is dus geen concurrent van de visserij, hij laat juist zien dat de commerciële visserij niet duurzaam is. Diverse onafhankelijke onderzoeken, waaronder van het RIZA, bevestigen dit. Het bestrijden van de aalscholver zal de vissers daarom totaal niet helpen. Wel zal het de natuur in ons land schade toebrengen. Verstoring van aalscholverkolonies zal andere vogelsoorten, zoals de lepelaar, duperen.

De aalscholver hoort bij Nederland, hij verblijft hier al duizenden jaren, dus laten we daar trots op zijn. Europa moet niet nadenken over een actieplan tegen aalscholvers, maar een voorbeeld nemen aan Nederland. Want als de aalscholver in Nederland iets duidelijk maakt, dan is het wel dat beschermen werkt.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland

Commentaar (9)Add Comment
...
geschreven door Richard, November 19, 2008
Whahaha! Was jullie club een paar jaar geleden alleen in hun afkeer van de intensieve bio-industrie van de hedendaagse commercieel visser. Nu sluiten tal van organisaties zich aan.

Beroepsvisserij:
...
geschreven door Dries, November 19, 2008
Had de BVSV dus wel gelijk!
...
geschreven door Aart Lokhorst, November 19, 2008
Die Marieke toch..., is voor de vogels en de rest wordt niet zo nauw genomen. Een eenzijdig verhaal waarbij het RIZA ook misbruikt wordt...
...
geschreven door R. Evers, November 19, 2008
Tja, dat de beroepsvisserij niet duurzaam is is natuurlijk niks nieuws en was al lang zo klaar als een klontje. Belangrijk is natuurlijk wel dar de politiek dit nu (eííííndelijk) ook inziet. Nog belangrijker is wat men nu met dit gegeven gaat doen? Eindeloos debatteren over wat te doen met de beroepsvisserij zonder daadwerkelijke knopen door te hakken ben ik bang....
...
geschreven door @rno, November 20, 2008
Ben ik niet helemaal met je eens R. Tot voor een paar jaar geleden kon je je als beroepsvisser uitleven. Ik vergeleek het wel eens met het wilde westen. Maar weinige durfde de boys van het binnenwater een strobreed in de weg te leggen. Vandaag de dag krijgen beroepsvissers het steeds moeilijker. Net als elke andere burger krijgen ook zij te maken met de vergaande regelzucht van onze leiders. En door sites als deze wordt de publieke opinie wel beïnvloed. Uit de statistieken van deze site is nu al terug te lezen dat het aantal bezoekers van overheden toeneemt. Beleidsmakers krijgen dus steeds makkelijker toegang tot informatie. En daardoor komt de beroepsvisserij op de binnenwateren van Nederland in een steeds slechter daglicht te staan. Met de daarbij behorende besluitvorming.
En het is niet dat de BVSV zaken uit de duim zuigt. Veel van de artikelen in een afspiegeling van de praktijk / uitingen in het nieuws. De negatieve opinie hebben de heren binnenvissers dus in de meeste gevallen te danken aan hun eigen handelen... Hoewel de heren tegen iedereen die het maar kan horen natuurlijk het tegendeel beweren..
...
geschreven door @rno, November 20, 2008
Ps. google eens op het woord : "beroepsvisser" op Google. Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het weinig positief is wat de zoekresultaten laten zien.

http://www.google.nl/search?hl...ser"&meta=
...
geschreven door Jan, November 20, 2008
Aart,

Laten we nou niet net doen dat we gek zijn. Wij zijn toch in veel gevallen ook voor de vissen en als we mochten/konden kiezen......
...
geschreven door Arie, November 22, 2008
Als het aantal bezoekers aan deze site vanuit de overheid toeneemt, dan zou hun aandacht graag op het volgende willen vestigen.
In het verleden zijn er al veel onderzoeken geweest naar de aalscholver. Van één onderzoek is me in elk geval zeker bekend dat dat nooit is gepubliceerd (of halverwege is afgeblazen). Al deze onderzoeken, gepubliceerd of niet, hadden als resultaat dat de aalscholver niet de (hoofd)schuldige was aan de achteruitgang van visbestanden. Nu is er weer een onderzoek geweest dat de aalscholver wèl als schuldig aanwijst. De uitkomsten daarvan worden gelijk als wet aangenomen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken - en nu zeg ik het héél erg voorzichtig - dat de uitkomsten van het laatste onderzoek òf zijn voorgeprogrammeerd, of ze komen de overheid politiek goed uit. Met wetenschap heeft het in elk geval niets te maken. Na zoveel ontkennende onderzoeken is de uitkomst van één nieuw onderzoek onvoldoende
Mijn vraag aan die bezoekende overheidsdienaren is hoe ze voor zichzelf kunnen verantwoorden dat ze de belastingbetaler op zo'n manier bedriegen.
...
geschreven door Raymond, December 27, 2008

Schrijf commentaar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security code
Schrijf de volgende tekens


busy