reacties:
Albatros Hengelspor...
bisnis is keihard,toen er geen internet was kon je spullen kopen in azie en het ...
Dreigende oorlog om...
nederland netten vrij!!! teken de petetie, ga naar www.schub.nu mischien worden...
Vissen met de schui...
ik heb de ondelijntjes gehaald moet ze alleen nog uit proberen ik vis inderdaad...
Knuffel voor voor s...
Ik geloof niet in de integriteit van beroeps vissers in het algemeen het is pakk...
Dropshotvissen op s...
ik vind dat die fluorcarbon zo stijf kun je dan niet iets zwaardere nylon gebrui...
Vissen met bodemloo...
wat een onzin verkondigd deze meneer hier in zn artikel over bodemvissen. Blijkb...
Winterse palingviss...
jongens, jullie kunnen zoveel praten en elkaar gek maken. maar lees eerst de reg...
Dreigende oorlog om...
ja en in Elburg word weer lekker met de zegen gevist door notabene een hobbyviss...
Weerhaken moeten ve...
Dat de Partij voor de Dieren niet gehinderd worden door enig kennis van zakken,i...
Vissen met de schui...
hey snoekbaarsvisser en snoekmisser... ik zelf gebruik bij het doodaasvissen op ...
Dreigende oorlog om...
de heer klop is vorige maand gepakt met 450 ilegalle fuiken!!!!!....lekker duurz...
Dropshotvissen op s...
om te voorkomen dat de snoek(baars) de lijn doorbijt wordt veelal fluorcarbon ge...
Dreigende oorlog om...
Hallo Sportvissers, jarenlang vis ik op snoekbaars, ik kwam regelmatig eens met ...
Dreigende oorlog om...
En het erge is nog dat hij bij de inspraakavond voor Natura 2000 met betraande o...
Lees en huiver ...
ze zijn al lang bezig kan in amstelmeer en omgevig geen snoek vangen jammer van ...
Lees en huiver ...
doet me goed dat er wat tegen zulke visserij wat gedaan wordt op de deze manier ...
Resultaten onderzoe...
ik zie regelmatig dat de aalscholver op me vis stekkie ook snoekbaars eet en dan...
Vissen met de schui...
beste mensen ik zit met een probleem ik vis veel met dropshot vangste oke zelf ...
Groot, Groter, Gio!...
tering die is groot is die ook zwaar of niet maar vang nog meer van deze kerels ...
Snoekbaars en licht
vet mooie vis hoe heb je die ooit gevangen en vang nog veel van de kerels doei
Dropshotvissen op s...
super leuk zeker beste marvin het is denk ik dan toch de techniek je moet inde...
Vaarbewijs voor ied...
Op zich is een vaarbewijs voor iedereen geen slecht idee: er varen tegenwoordig ...
Dropshotvissen op s...
super leuk!!!!!als je wat vangt!! ben al een week aan het dropshotten maar 0% re...
Vissen met bodemloo...
hoezo niet de effectiefst manier van vissen op snoekbaars? Op vele plaatsen is d...
Penvissen in maart
gruwlijk hoor die splitcane hengels zoek er nog steeds 1 voor de snoekbaars he...
Dropshotvissen op s...
wat ik nog vergeet tezeggen is het loodje kan een wartel lood of druppel lood zi...
Dropshotvissen op s...
ik vis al een lange tijd met dropshot alleen was het toen nog niet zo bekend m...
Snoekbaars en ecolo...
Zijn er reeds mogelijkheden onderzocht om snoekbaars uit te zetten in voormalige...
Snoekbaarsvissers h...
Ik heb de belangenbehartiging van het POS ook mogen aanschouwen. 1 staat goede r...
Mag de aalscholver ...
Het is gewoon ongedierte en ongedierte moet je bestrijden ,net als muizen en rat...
Mag de aalscholver ...
Dat .... gr... kl...vogeltje heeft g.... net al mijn vis uit e vijver gevreten,....
De BVSV stopt ermee...
Het is heel jammer om dit te moeten lezen. Ik onderstreep de berichtgeving, dat ...
De willekeur van wa...
Mijn god....
Snoekbaarsvissers h...
Wat een in en in triest verhaal. En wat een verdomd goed gedocumenteerd verhaal....
Snoekbaarsvissers h...
Lieve Snoekbaarsvissers ik verstaa uw niet..echt niet. Wacht op wat er gebeurt m...
Gerda is het gejank zat
Tuesday 16 September 2008

 Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt met strengere regels voor beroeps- en sportvissers op de binnenwateren.

Sinds het Beleidsbesluit Binnenvisserij hebben de zogenoemde visstandbeheercommissies (VBC's) een centrale rol in het visserijbeleid op de binnenwateren. De visstandbeheercommissies fungeren als platform waarin beroeps- en sportvissers samen met andere betrokken partijen als waterbeheerders en terreinbeheerders afspraken maken over duurzaam visstandbeheer en daarbij passende duurzame visserij.

Sport- en beroepsvissers hebben echter totaal verschillende beelden van het begrip 'duurzaam'. Veel VBC's verzanden daarom in discussies over de uitlegbaarheid van duurzaam vissen. De BVSV denk dat er maar een visserij echt duurzaam is, en dat is de sportvisserij.

In bijna alle regio's zijn visstandbeheercommissies ingesteld. Maar in de meeste wordt onvoldoende voortgang geboekt bij het maken van gezamenlijke visplannen en vervolgens vissen volgens afspraken uit deze visplannen.

Daarom heeft minister Verburg besloten dat sportvissers en beroepsvissers die op staatswateren (helaas nog geen proninciale) vissen vanaf 1 januari 2010 - naast de al bestaande verplichting om deel te nemen aan een visstandbeheercommissie - verplicht zijn om gezamenlijk een visplan op te stellen en te vissen volgens dit plan. Verder moet het visplan aansluiten op doelstellingen op het gebied van waterkwaliteit in het betreffende gebied. Beroeps- en sportvissers kunnen vanaf die datum dus alleen vissen als er een visplan is en in dit visplan ook een verbinding is gemaakt met waterbeheer. Verburg geeft de vissers ruim een jaar om zich aan de strengere regels aan te passen.

Omdat de aanscherping van visserijregels op de binnenwateren een extra inspanning betekent voor sportvissers en beroepsvissers, stelt minister Verburg eenmalig een bedrag van bijna 1 miljoen euro (!) beschikbaar voor een periode van drie jaar om organisaties in de beroeps- en sportvisserij te ondersteunen bij het voldoen aan de strengere regels.

 

Commentaar (33)Add Comment
...
geschreven door Aart Lokhorst, September 17, 2008
Héhé, eindelijk een stok achter de deur...Had al veel eerder moeten gebeuren en eveneens moeten gaan gelden voor alle regionale VBC's. Ik deel trouwens niet het standpunt van de BVSV zoals hierboven omschreven.
...
geschreven door Lolke Folkertsma, September 17, 2008
Aart,

Wellicht een idee om hier aan te geven met welk gedeelte van het standpunt van de BVSV jij het oneens bent en wat jou visie hierop is!
...
geschreven door @rno, September 18, 2008
Nou ja, staat er maar een denk ik, en dat is dat sportvisserij duurzame visserij is.
...
geschreven door Lolke Folkertsma, September 18, 2008
@rno,

Even een kopie van de 2e alinea: "Sport- en beroepsvissers hebben echter totaal verschillende beelden van het begrip 'duurzaam'. Veel VBC's verzanden daarom in discussies over de uitlegbaarheid van duurzaam vissen. De BVSV denk dat er maar een visserij echt duurzaam is, en dat is de sportvisserij."

Hierin staan volgens mij toch duidelijk 2 standpunten van de BVSV: 1. Sport- en beroepsvissers hebben echter totaal verschillende beelden van het begrip 'duurzaam'. Veel VBC's verzanden daarom in discussies over de uitlegbaarheid van duurzaam vissen. 2. De BVSV denk dat er maar een visserij echt duurzaam is, en dat is de sportvisserij."

Maar goed nou verder geen geleuter over 1 of 2 standpunten laten we het hebben over het begrip "duurzaam". In pricipe kunnen volgens mij zowel de sport- als beroepsvisserij duurzaam zijn, hierbij zijn we echter afhankelijk van een aantal factoren waarbij de belangrijkste zijn: 1.(visserij)wetgeving en de controle en handhaving hierop 2. De mate van navolging van de KRW.
...
geschreven door Aart Lokhorst, September 19, 2008
Precies wat ik bedoel Arno: in principe kunnen zowel de sport- als de beroepsvisserij duurzaam zijn. Jouw punten 1 en 2 vind ik daarbij niet het belangrijkste, het belangrijkste is namelijk de grootte in kg per ha van de ontrekkingen en dat heeft op zich niets met wetgeving of KRW te maken, maar natuurlijk hierop wel een forse controle en handhaving.
...
geschreven door jan bouman, September 19, 2008
Ik ben van mening dat; het beroep uitgekocht moet worden,

strenge controle moet zijn op ,sportvissers, die vis meenemen,

een algeheel verbod op meenemen van (snoek) baars, en ik vind dat sportvissers binnen vbc,s aan hun mening moeten vasthouden immers het ,beroep, moet samenwerken, omdat bij een visverbod zij inkomsten mis gaan lopen. Maar nogmaals ik vind Uitkopen die gasten!
...
geschreven door Lolke Folkertsma, September 19, 2008
Aart,

Ik neem aan dat je reageert op mij en niet op @rno!

Voor jou is het belangrijkste het aantal kg per ha aan snoekbaars dat mag worden onttrokken en daarbij heb je het alleen over de beroepsvisserij. Qua rapporten en cijfers ligt er zoveel informatie dat de diverse VBC's heus wel weten wat aan kg/hectare als oogstbaar mag worden beschouwd. Hierbij is 1 tot maximaal 3 kilo een goed gemiddelde en over tienden behoeven we daarbij niet moeilijk te doen. Uitgaande van een VBC waarbij alle deelnemende partijen evenveel zeggenschap/macht hebben mag je niet verwachten dat er door de beroepsvisserij meer dan 3 kilo snoekbaars per hectare mag worden geoogst. Ik blijf er dan ook bij dat de visserijwetgeving en de controle en handhaving daarop en daarnaast de KRW bepalen of beroeps- en of sportvisserij duurzaam kan zijn.
...
geschreven door wout, September 20, 2008
Ik deel de mening dat het beroep uitgekocht moet worden, desnoods betaal ik meer voor mijn vergunning. Van dat geld kan van mijn part het huidige beroep gesubsidieerd worden om snoekbaars te gaan kweken. Beter voor de watervogels, witvis, de zalm, het milieu en niet te vergeten de sportvisserij. Stel je voor wat een eldorado Nederland dan (weer) kan worden op sportvisgebied. Kan Zweden nog een puntje aan zuigen en een super-impuls (economisch) voor de branche.

Dus Uitkopen!!
...
geschreven door Aart Lokhorst, September 20, 2008
Lolke, ik heb het niet alleen over snoekbaars, geldt ook t.a.v. de zegenvergunningen, dus ook brasem, blankvoorn en kolblei.
Wat mij wel duidelijk is dat degene die het hier hebben over het uitkopen van het beroep geen enkel idee hebben over welke bedragen dat wel niet zal gaan in totaal.
...
geschreven door Lolke Folkertsma, September 20, 2008
Aart,

Inderdaad is ook van belang hoeveel kg/hectare er aan brasem e.d. uit de wateren mag worden onttrokken, ook hierbij is er echter wel degelijk een koppeling met de KRW.

Uitkopen van de beroepsvisserij is niet alleen financieel onhaalbaar, maar bovendien niet noodzakelijk. In de natuur is het immers mogelijk om een vastgesteld en gecontroleerd aantal vissen te ontrekken voor consumptie, deze vissen zouden anders toch een natuurlijke dood sterven.
...
geschreven door Arie, September 22, 2008
Hier wordt weer net gedaan of die vissen die "anders toch een natuurlijke dood sterven" geen enkele waarde meer hebben. Die dode vissen komen wel weer in de voedselketen terecht. Wat zijn we weer kortzichtig.
...
geschreven door Aart Lokhorst, September 22, 2008
'In de natuur is het immers mogelijk om een vastgesteld en gecontroleerd aantal vissen te ontrekken voor consumptie, deze vissen zouden anders toch een natuurlijke dood sterven'.

Lolke, sorry hoor maar dit slaat gewoon nergens op, jij doet het net voorkomen of het beroep alleen die vissen vangt die toch een natuurlijke dood zouden sterven. maar zo werkt het in de praktijk helaas niet...
...
geschreven door Lolke Folkertsma, September 22, 2008
Aart,

Binnen de diverse VBC's is men druk doende toe te werken naar de realisatie van een visplan, naar welk dan ook door zowel sport- als beroepsvisserij gevist dient te worden. Ik mag toch aannemen dat de aantallen kilo's vis - daarin genoemd - die mogen worden onttrokken door sport- en beroepsvisserij gebaseerd zijn op juist en nauwkeurig verkregen cijfers? Als dit het geval is dan kan ik niet anders dan concluderen dat het hier gaat om de door mij genoemde "vissen die anders toch een natuurlijke dood zouden sterven"!
...
geschreven door Arie, September 23, 2008
Heeft iemand de brief van de minister over deze kwestie aan de Tweede Kamer eigenlijk wel gelezen? Hij is te vinden achter de link http://www.minlnv.nl/cdlpub/se...e_id=30664
Verontrustend vind ik het woord “Vooralsnog” op vervolgblad 5 in de laatste volzin van de alinea die staat onder punt drie van het hoodstuk ”Nieuw uitgiftebeleid voor visrechten op de staatswateren”. Dit zou wel eens het eerste visje kunnen zijn dat LNV uitgooit om te zien hoe er wordt gereageerd op een mogelijke verandering van de splitsing van het visrecht.
Dit lijkt me veel belangrijker dan te steggelen over vissen die anders toch dood gegaan zouden zijn.

Sportvissers, let op Uw saeck!!!!
...
geschreven door Lolke Folkertsma, September 23, 2008
Arie,

Hier staat volgens mij niets anders dan dat de splitsing van visrechten voorlopig blijft zoals deze is. De minister wil hierbij de mogelijkheid niet uitsluiten dat hierin verandering komt. Negatief benaderd zou je hieruit kunnen concluderen dat de schubvisrechten in de toekomst (ook) weer naar de beroepsvissers gaan, positief benaderd concludeer je hieruit dat de snoekbaars voor de sportvisserij blijft.
...
geschreven door Gerard, September 24, 2008
Ik spreek even in dit verband over mijn eigen provincie Friesland. Uit alle rapporten(Dekker) blijkt dat een duurzame visserij op paling niet meer mogelijk is! Waarover moeten wij als sportvissers dan nog praten met de beroepsvissers? Het is gewoon over met deze beroepsgroep, net zoals er geen beroepsjagers meer zijn in dit land (en daar heeft ook niemand een traan om gelaten)
...
geschreven door @rno, September 24, 2008
Tja, een LNV is er duidelijk niet vóór de sportvisserij. Wij hebben Sportvisserij Nederland. LNV is pro beroepsvisserij. Op elke 5 beroepsvissers is ongeveer één ambtenaar aan het werk. Tenminste, als de auteur van "VBC wel en wee" het juist heeft.

Iemand trouwens de reactie van 'Hans' gelezen op het topic 'otter is hotter' op TF? Wat een grappige, en niet Nederlands kunnen schrijvende, leugenaar zeg :-)
...
geschreven door Arie, September 24, 2008
Lolke, er staat inderdaad dat de splitsing van visrechten voorlopig blijft zoals deze is. Het is juist het woord voorlopig (vooralsnog) dat me verontrust. Dat woord had er helemaal niet horen te staan. Vergeet niet dat zo'n brief aan de Tweede Kamer niet zo maar even door een ambtenaartje uit de losse pols wordt geschreven. Over elk woord in zo'n brief kan uren vergaderd worden. Dat woord vooralsnog staat er echt niet per toeval.
...
geschreven door Sjoerd, September 24, 2008
pff @rno net even gekenen bij dat topic...moet me sterk vergissen als dat niet Henk Slegh is.... die weer begint voor te dragen uit eigen werk.
Er is werkelijk waar geen touw aan vast te knopen wat hij schrijft.
...
geschreven door Aart Lokhorst, September 25, 2008
Naar mijn mening gaan op termijn de visrechten naar de waterbeheerders, niet van sport naar beroep dus...
Heeft niet mijn voorkeur maar gezien de verantwoordelijkheden die de KRW met zich meebrengt voor waterbeheerders wel enigszins logisch
...
geschreven door Arie, September 27, 2008
Aart, het beleid van splitsing in de aal voor het beroep en schubvis voor de sport heeft niets te maken met wie er de visrechthebbende is.
Als de waterbeheerder (Rijkswaterstaat voor de rijkswateren) de visrechten zou krijgen moeten wij op machtiging gaan vissen, maar dat betekent niet automatisch dat het splitsingsbeleid verandert.
Ik blijf daarom van mening dat we ons wel degelijk zorgen moeten maken over het woord "vooralsnog" in de brief van de Minister.
...
geschreven door Aart Lokhorst, September 29, 2008
Bekend Arie, maar ik zie dat niet zo somber in...
...
geschreven door Arie, September 30, 2008
Aart, je kunt dit somber in zien of niet. Ik hoop alleen dat Sportvisserij Nederland doet wat ze hoort te doen en de Minister nadere uitleg vraagt over de betekenis van het gebruiken van het woord vooralsnog.
In mijn optie zou het een visje kunnen zijn dat wordt uitgegooid om te zien hoe er gereageerd wordt als het splitsingsbeleid op de helling gezet zou worden.
...
geschreven door Lolke Folkertsma, September 30, 2008
Ik durf er wel vergif op in te nemen dat hoe de verdeling van visrechten ook wordt, de sportvisserij zal weer (vrijwillig?) in gaan leveren t.g.v. de beroepsvisserij! En waarschijnlijk hierbij dan o.a. onder het mom van we moeten ze te vriend houden en vooral geen conflict teweeg brengen. De kreet "de braafste leerling uit de klas" is hierbij al eens gevallen, en ook mijn inziens zit het daar veelal niet ver van af!
...
geschreven door Martijn, September 30, 2008
Wat is een visrecht nog waard als daar waar het toelaatbaar is het beroep zijn visnetten moet kunnen zetten? Zijn VBC's ook niet een beetje met die intentie opgericht?
...
geschreven door Lolke Folkertsma, October 02, 2008
Binnen de VBC's moet de vis (eerlijk?) verdeeld worden tussen sport en beroep, waarbij één en ander ook nog eens duurzaam dient te zijn. Ik ben wel eens gemakkelijkere opdrachten tegen gekomen, op z'n zachtst gezegd!
...
geschreven door Aart Lokhorst, October 02, 2008
Lolke, het is niet zo dat binnen de VBC's de vis (eerlijk?) verdeeld moet worden tussen sport en beroep. Iedere partij heeft haar eigen visrechten, d.w.z. meestal de aal voor het beroep en de schubvis voor de sport.
En ALLEEN in het geval dat een bestand van een bepaalde vissoort voldoende aanwezig is om er ook wat van te kunnen oogsten (en dit moet te allen tijde dus duurzaam kunnen zijn) kan het beroep dat deel uitmaakt van die VBC een klein gedeelte oogsten in onderling overleg waarbij de duurzaamheid (je kunt ook zeggen dat bestanden zich op natuurlijke wijze tekens weer moeten kunnen herstellen) voorop moet staan.
Om een praktijkvoorbeeld te geven: binnen de VBC Veluwe Randmeren (Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd en Nijkerkernauw) was het snoekbaarsbestand dusdanig dun dat hiervan niets geoogst kon worden op een duurzame wijze door het beroep. In zo'n geval kan het beroep ook niks anders dan dit accepteren en dat is ook gebeurd in dit geval.
...
geschreven door @rno, October 03, 2008
Maar andersom,.... dan enkel voor veel geld.
Zo heeft bijvoorbeeld een beroepsvisser het visrecht op het Alkmaardermeer. Wil je daar als sportvisser je hengeltje uitwerpen, dan mag je 150,-- op tafel leggen...

Ik zie in bovenstaande postings twee keer eerlijk met een vraagteken staan. Geloof me heren, er is helemaal niets eerlijks aan VBC's.

Dan bestaat er nog de loze kreet 'duurzaam'... Zo lang de eigenaar van het water, en dat zijn de burgers van Nederland, geen nadere invulling geven aan het begrip duurzaam, dan blijft duurzaam vooral staan voor gezonde toekomst van het visserijbedrijf.

Enne Aart, zijn die hokfuiken die van het Gooimeer zijn gehaald en waarvoor de sport oa. het beroep heeft beloond met een bijvangstregeling, niet gewoon verplaatst naar een ander water? bijvoorbeeld het Veluwemeer?
...
geschreven door Lolke Folkertsma, October 03, 2008
Aart,

Het begrip duurzaam zou inderdaad moeten betekenen dat de sport- en beroepsvissers zoveel vis oogsten dat een visbestand hiervan geen nadelige gevolgen heeft. Dat er (nu) daarbij nog grotendeels een verdeling is van schub voor de sport en paling voor de beroeps zal natuurlijk nooit stand kunnen houden met de sterke achteruitgang van de paling en de hand boven het hoofd van het ministerie LNV bij de beroepsvisserij.

Om te kunnen constateren of iets duurzaam is zullen er voldoende eerlijk verkregen cijfers op tafel moeten komen en deze cijfers zijn er nu niet of onvoldoende. Registratie door sport- en of beroeps zullen hierbij niet gebruikt kunnen worden omdat manipulatie dan een logisch gevolg is.

Dat er binnen de VBC Veluwe Randmeren met o.a. Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd en Nijkerkernauw geen snoekbaars geoogst kan worden door de beroepsvissers is niet zo verwonderlijk. Sinds het het navolgen van de Europese KRW is de snoekbaars aldaar, overigens de gehele biomassa aan voor de sportvisser interessante vis gigantisch afgenomen. De rapporten die hieromtrent gepubliceerd zijn liegen er niet om.
...
geschreven door Aart Lokhorst, October 03, 2008
Arno, dat ging niet om hokfuiken maar schietfuiken. Een van de twee beroepsvissers had en heeft geen visrechten op de andere Randmeren, dus diens schietfuiken zijn daar ook niet terechtgekomen. Van de andere beroepsvisser wel.
Vergeet echter niet dat in alle schietfuiken ook keernetjes moesten worden aangebracht (van 4 x 4 cm)zodat de onbedoelde bijvangsten ook zeer drastisch zijn gereduceerd. En om nog maar een voorbeeld te geven: maatse vis kon daarna ook niet meer als onbedoelde bijvangst worden gevangen, dus ook geen SNOEKBAARS!
...
geschreven door @rno, October 04, 2008
Je hebt gelijk schietfuiken. Slip of the pen.
...
geschreven door 1Holland® - Fishing Holland®, October 08, 2008
Het enige Verburg plan is Vis-Oogsten en daarmee geld verdienen. Het enige goede VBC is een sportvis VBC, waarmee niet alleen een gezonder visbestand wordt gegarandeerd, maar ook een nieuwe economische impuls ivm toerisme - met een gegarandeerde grotere voedselvoorziening bij toekomstige problemen. Steun de sportvisser die vis in de wateren wil houden, door grip te hebben op Hollands promotie op het internet.

Het is niet voor niets het Collectief merk Fishing Holland®
...
geschreven door Lolke Folkertsma, October 08, 2008
Die nieuwe economische impuls aangaande toerisme zit ik persoonlijk echt niet op te wachten. Het kunnen ervaren van rust en vrijheid staat bij mij nog steeds voorop binnen de sportvisserij.

Schrijf commentaar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security code
Schrijf de volgende tekens


busy