Snoekbaarsvissers hebben de strijd verloren
Wednesday 23 April 2008

 Verhaal over VBC’s, teleurstellingen, angst en gebrek aan daadkracht

Het is het einde van de jaren negentig. In de auto schalde Lou Bega met Mambo no. 5 uit de speakers.

De snoekbaarsvangsten waren op onze thuiswateren ronduit goed. Snoekbaarzen van 60, 70 of zelfs 80 centimeter waren geen uitzondering.

Snoekbaarzen die een glimlach op het gezicht toverde als zij met een flinke staartslag weer de diepte opzochten.

Als sportvissers haalde we bijna elk weekend ons hart op. Voldoende energie opgedaan voor weer een drukke werkweek. Want wij toen nog niet wisten, was dat daar snel verandering in zou komen…

 

Hoe het begon
In de winter van 2000 bereiken de snoekbaarsvissers alarmerende berichten. Overwinteringplaatsen van vis zouden volstaan met visnetten. Het zogenaamde staand want, kieuwnet of warnet deed met uiterste precisie zijn werk. Nadat de netten waren gelicht en de vis was weggevangen bleven de sportvissers met verslagenheid achter.

In de winter van 2001 hoopte de snoekbaarsvissers op meer wijsheid. Aansluitende jaren een overwinteringplaats afvissen, dat zou mede visrechthebbende hengelsportvereniging De Wieringermeer toch niet over zijn kant laten gaan? Helaas, de realiteit zou anders zijn. Zie “Lees en huiver… ” Weer zou dit relatief kleine water letterlijk vol worden gezet met warnetten. En het water bij Kolhorn was niet uniek. Ook op het nabij gelegen “Oude Veer” worden meer visnetten gezet dan goed is voor de visstand en de sportvisserij. En dat terwijl op dat water de beroepsvissers maar een gedeelte van het schubvisrecht hebben, net als bij Kolhorn.

Natuurlijk verwacht je dus dat de sportvisserij hiertegen in verweer gaat, want dit kan natuurlijk niet. Dus wordt er verhaal gehaald bij Hengelsport De Wieringermeer , de vereniging die samen met de beroepsvissers op de genoemde water het visrecht heeft. Deze vereniging reageert als door een wesp gestoken…naar de sportvissers welteverstaan…. Tal van loze argumenten worden uit de lade getrokken om maar aan te tonen dat het allemaal wel meevalt, maar vooral blijkt dat Hengelsport De Wieringermeer de goede relatie met de beroepsvisserij onder geen voorwaarde in het geding wil laten komen. Eenzelfde reactie komt van onze belangenbehartigers Federatie NoordWest Nederland /  POS, ook zij zijn vooral bang voor een confrontatie met de beroepsvissers.

In het vissen zelf beleef ik, net als veel andere sportvissers op de genoemde wateren inmiddels geen plezier meer. Je pas gevangen (kleine) snoekbaars de vrijheid geven terwijl om een steenworp afstand de jonen van het warnet staan te wiegen in de wind geeft een bittere nasmaak. Stropers met de hengel praten hun gedrag goed door te stellen dat de vis toch wel uit het water zal worden verwijderd door de warnetten. Tja, breng daar maar eens wat tegenin. Er is verzet, en sommige vissers die de nettenvisserij als illegaal beschouwen gaan zover dat ze de beroepsvissers gaan volgen in hun gedragingen, compleet met foto’s en logboeken. Hoe gaat dit aflopen?

 
Visstandbeheer moet uitkomst bieden
Met het Beleidsbesluit Binnenvisserij kwamen ook de Visstand Beheers Commissies, kortweg VBC’s. Een unieke kans om met alle belanghebbende om tafel te komen om afspraken te maken. Afspraken maken aangaande de visstand. Afspraken waardoor een beetje water bij de wijn te doen, een ieder zich zou moeten kunnen vinden.

Het is 2004 als ik zelf aanschuif bij de Regio-VBC HNK Noord-Oost, later in de functie van secretaris. Zelf de mouwen opstropen is immers beter dan zeiken vanaf de zijlijn. Eindelijk krijgen namen gezichten. Eindelijk een volwassen overleg waarbij wellicht tegenstrijdige belangen toch meer raakvlakken zouden hebben dan verwacht. Drijvende kracht achter het geheel is Richard van den Bos van het POS, de sportvisserij dus. Al snel word mij duidelijk gemaakt dat ik voorzichtig moet zijn met wat ik zeg. Volgend Richard moet er eerst een vertrouwensrelatie met elkaar worden opgebouwd alvorens de benutting van schubvis besproken kan worden. Anders zou het beroep meteen al de hakken in het zand zetten, aldus Richard.

En zo wordt er dus gepraat over vele andere “belangrijke” zaken zoals o.a. het bagger- en maaibeleid. Want ondanks onze tegenstrijdige belangen moet het wel gezellig blijven, zo sprak letterlijk mede VBC’er, hengelsportauteur en snoekvisser Jan Eggers. (zou Jan Eggers ook zo mild zijn als de beroepsvissers op snoek zouden vissen i.p.v. op snoekbaars??). In ieder geval hadden deze “koetjes en kalfjes vergaderingen” als effect dat de waterschapsbeheerder, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, tevreden was. Sport en beroep zaten immers samen om de tafel en tegenstrijdige belangen werden vermeden als gespreksonderwerp. Iedereen tevreden, zou je zeggen…

Eigenwijze Arno
Tja, iedereen behalve eigenwijze ik dan. Ik ben tenslotte niet voor niets secretaris van deze VBC geworden. En ik was nog steeds van mening dat de stelselmatige onttrekking van alle maatse snoekbaars een grote weerslag had op de visstand en de sportvisserij. Voor mij was het dan ook onbegrijpelijk dat dit blijkbaar hete hangijzer werd gemeden als gespreksonderwerp binnen de Regio-VBC HNK Noord-Oost. Dit moest worden besproken! Ook als sommige deelnemers aan het VBC dan dreigden met opstappen of anderszins hun kop in de wind zouden gooien. Maar gelukkig, naarmate er de nodige vergaderingen waren geweest kwam uiteindelijk dan toch de onttrekking van snoekbaars kwam aan bod. Daarbij gaven de beroepsvissers zonder blikken of blozen toe er naar te streven zo veel mogelijk snoekbaars weg te vangen boven de 55 centimeter. En hierin krijgen ze steun van het Waterschap (de heer Hans R.) dat beaamt dat deze manier van vissen garant staat voor een maximale benutting is. Veel kleine vis betekent immers meer kilo’s dan een paar grotere vissen. En aangezien het hier gaat om vissen die nog steeds ca. 10 centimeter groter zijn dan de minimummaat, bewijzen de beroepsvissers daar de sportvissers een goede dienst mee, aldus het beroep. Mijn argumenten dat er derhalve géén sprake is van een evenwichtige opbouw en dat de sportvisbelangen, die 50% van diezelfde visrechten hebben, daarbij ernstig geschaad worden,  vinden echter totaal geen gehoor. Niet bij de beroepsvissers, niet bij het Waterschap en… ook niet bij de genoemde sportvissers die in het VBC overleg deelnamen.

Ik blijf echter aandacht vragen voor het feit dat hier de sportvisserijbelangen toch echt zeer geschaad worden en dat een dergelijke onnatuurlijke opbouw bovendien in strijd is met de KRW. Helaas tevergeefs, de beroepsvissers en ook de overige VBC leden waaronder de eerder genoemde personen namens de sportvisserij willen er niet meer over praten. Liever een slecht Visplan als geen visplan blijkbaar. En een visplan komt er alleen als we met de beroepsvissers samen kunnen blijven werken. En we kunnen alleen samen blijven werken als we hun de zin geven, want anders lopen ze weg uit het overleg. Langzaam maar zeker word getracht mij monddood te maken…

Om dit kracht bij te zetten komt Hengelsport Wieringermeer (de sportvisserij!) in een later overleg met een bijna complete kopie van de BVSV-website, geprint op papier. Ook is er druk gebruik gemaakt van Google en worden allerlei postings onder de naam @rno met veel bombarie op tafel gegooid. Ondergetekende moet het ontgelden omdat ik van mening ben dat het wegvangen van alle snoekbaars boven de 55cm niet te rijmen is met goed visstandbeheer. “Jij bent tegen beroepsvisserij en hoort dus niet in een VBC-overleg thuis”! Jij bent er de schuld van dat mijn netten zijn gestolen”! Jij met je extremistische club zijn er voor verantwoordelijk dat mijn banden zijn lek gestoken” ! Zo maar wat van de totaal ongefundeerde en onjuiste beschuldigingen die worden geuit aan mijn adres. De stemming zit er inmiddels goed in...

Ik reageer nogmaals met het vertellen van mijn mening, n.l. dat het volkomen normaal is dat je als sportvisser liever geen visnetten ziet in het water. Net zo goed dat een beroepsvisser dit liever wel ziet. Nou, dat zag ik dus verkeerd. “Ben je voor het beroep dan is er plaats binnen de VBC en anders niet” zo was de boodschap…. Aangevuld met, “wij beroepsvissers hebben geen vertrouwen meer in je etc. etc”. Dat wellicht de hand in eigen boezem gestoken kon worden, was natuurlijk onzin. Maar goed, van de hengelsport had ik inmiddels dus ook geen steun meer te verwachten. Nu werd mij ook duidelijk waarom mijn mails aan hengelsportvereniging Wieringermeer (Rob de Graaf.) niet werden beantwoord. Ze hadden het blijkbaar te druk met mij online te volgen. Later zou diezelfde Rob de G zelfs trachten het VBC-overleg te saboteren door gemaakte notulen niet te delen en het secretariaat van de VBC te volledig negeren. Wat uiteraard met de mantel van liefde en vertrouwen werd bedekt door een selecte groep binnen de VBC, die hun eigen overlegjes erop nahielden. Overigens worden sinds kort de notulen van de VBC overleggen niet meer op de website geplaatst. Waarschijnlijk bang voor lastige vragen? En dat zijn dan onze belangenbehartigers.


Waar is de hengelsport?
Bij het POS en Sportvisserij Nederland was het al niet veel anders. Tot mijn ongeloof werd het zelfs opgenomen voor de heren beroepsvissers, omdat toch zij ervan moeten leven. Ik was verbijsterd! Hoezo moeten, willen bedoel je zeker? Een van de beroepsvissers is zelfs nog maar een paar jaar bezig na zijn andere werk te hebben opgegeven voor een carrière in de visserij. Terloops werd mij verteld dat als ik zou beweren dat de visstand volledig was scheefgegroeid ik dan natuurlijk wel mijn verhaal zou moet kunnen onderbouwen. Want getuigenverslagen en VBC-notulen waren dat niet, aldus onze belangenbehartigers. Gelukkig kon ik dit. In 2002 was er namelijk een grote bemonstering uitgevoerd door het waterschap Hollands Noorderkwartier. Van de vele honderden gevangen snoekbaarzen was er slechts 1 snoekbaars groter dan 70 centimeter. Het ultieme bewijs dat het goed mis zit met de evenwichtige snoekbaarsstand in de Kop van NoordHolland. Toch?

Niet dus. Helaas bleek ook dit tegen dovemansoren gericht. De georganiseerde sportvisserij vertikte het ook maar om dit in een overleg aangaande de visstand (VBC) aan de orde te brengen. Ook het beroep veegde deze onderzoeksresultaten van tafel (geef ze eens ongelijk) als zijnde verouderde informatie en niet relevant… Teleurgesteld over zoveel onwil vanuit de sportvisserij (van de beroepsvissers kan ik het nog wel begrijpen) vroeg ik mij hardop af wat we dan zouden moeten doen? Richard van den Bos had het antwoord. Wij als sportvisserij zouden onze vangsten moeten gaan bijhouden. Ontspanning moet inspanning worden. Hoe dergelijke cijfers in hemelsnaam meer overtuigend zouden moeten zijn was en is mij een volslagen raadsel. Want ook die gegevens (of misschien wel, juist die gegevens) zouden dan toch zeker door de beroepsvissers van tafel worden geveegd? Ook waterschap Hollands Noorderkwartier,zie Waterschappen weigeren verantwoordelijkheid te nemen, weigerde zich uit te laten over de opbouw van de visstand. Althans, binnen de VBC. Daarbuiten hebben medewerkers van het waterschap als Hans Roodzand er geen moeite mee de beroepsvissers te adviseren juist de gemiddelde lengte klein te houden.

Op mijn vraag waarom de beroepsvisser als groot-visontrekker geen vangstenregistratie zou moeten bijhouden, werd met hoongelach gereageerd. Waarom zouden zij? Zodat bekend zou worden wat zij verdienen misschien? Richard vd B beaamde dat er eerst een onderling vertrouwen, zucht…,  moet zijn alvorens van de beroepsvisser gevraagd kan worden zijn vangstgegevens te overleggen. Ook zou wellicht niet het gevangen aantal kilo’s corresponderen met de boekhouding. Uiteraard hield ook hier de verhuurder van het visrecht en initiatiefnemer van het te komen visplan zich afzijdig. De verhuurder knikte begrijpend mee met de rekensom van beroepsvisser en voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers Dirk Bakker:

“2 miljoen sportvissers mogen ieder 2 of 3 snoekbaarzen meenemen. Dat zijn dus miljoenen vissen per week!”
 

….

De bom barst
En toen kwam dit bericht , naar aanleiding van een mailcontact wat ik had met een journalist, in de krant. Een bericht waarin de onevenwichtige visstand ook de aandacht krijgt. Richard van den van het POS haast zich om e.e.a. te “nuanceren”. Het ligt volgens hem aan de stropers…. Desgevraagd kan Richard hier geen bewijs van overleggen. Terwijl mijn uitspraken dat wel kunnen. Voor een door de sportvisserij betaalde belangenbehartiger een zeer vreemde en discutabele reactie. Dit krantenbericht was de uiteindelijke aanleiding om mij uit de VBC te zetten. Want er zou sprake zijn van een vertrouwensbreuk. Curieus, ik had toch niets verteld in het artikel wat geheim was? Ik had ook niets verteld in het artikel wat niet al openbaar is. Immers, notulen van het VBC-overleg stonden gewoon op de internetsite van het POS.

Het mocht niet baten. Er werd in een overleg unaniem, (ik was bij dit overleg uiteraard niet aanwezig) besloten dat ik een personae non grata ben. Inderdaad, unaniem. Ook de belangenbehartiger POS stemde hiermee in. Zonder mij ook maar in de gelegenheid te stellen mij te verweren. Behalve dat het principe van hoor en wederhoor de VBC deelnemers blijkbaar geheel onbekend is, was het ook volstrekt niet in lijn met de voorgaande VBC-vergadering waarin juist vertrouwen naar mij toe werd uitgesproken. Personen die onderbouwde maar lastige vragen stellen moeten blijkbaar worden verwijderd.. Een gepassioneerde sportvisser die van mening is dat het aantoonbaar aantasten van de snoekbaarsstand voor enkel persoonlijk en financieel gewin weldegelijk onderwerp van gesprek moet zijn binnen de VBC wordt er na 4 jaar VBC simpelweg uitgeknikkerd. Liever in goede harmonie een voor de sportvisserij uitermate slecht visplan opstellen dan vasthouden aan de feiten met het risico dat de beroepsvissers weglopen uit het overleg. Ongelooflijk. Overigens hebben niet minder dan 4 sportvissers hebben het VBC-overleg inmiddels al verlaten door het uitblijven van resultaat. Dit uiteraard tot vreugde van een bepaalde groep.

Het nog te maken visplan zal niet moeilijk worden nu de neuzen dezelfde kant opstaan. Maar dat de sportvisserij hier op alle fronten heeft verloren zal duidelijk zijn, al zullen ze het wel weer met mooie praatjes naar de buitenwereld toe proberen recht te lullen wat krom is . De sportvisserij durft onder de druk van het slagen van een Visplan op geen enkele wijze tegenwicht te beiden aan beroepsvissers die aantoonbaar schade berokkenen voor diezelfde sportvisserij. Waar moet dat heen? 

Resumé
Binnen deze VBC is alles mis. De meeste mensen die er namens de sportvisserij in deelnemen doen alles behalve het behartigen van de belangen van sportvissers. Het doel (een Visplan) heiligt binnen deze VBC de middelen (toegeven aan chantage) en dat is een zorgelijke zaak. De snoekbaarsvissers in Noord Holland hebben in ieder geval definitief verloren, dat staat voor mij wel vast. Maar hoe zit dat eigenlijk bij andere VBC’s? Ik wil niet beweren dat de misstanden zoals hier beschreven zijn binnen alle VBC’s voorkomen. Maar toch bekruipt mij het bange gevoel dat de situatie zoals ik die heb meegemaakt niet op zichzelf staat. Ook vanuit andere regio’s hoor ik regelmatig geluiden die me doen vermoeden dat de sportvissers binnen de VBC’s bang zijn. En vanuit die angst zouden ook in andere VBC’s wel eens beslissingen kunnen worden genomen die, net als in Noord Holland, heel slecht gaan uitpakken voor de sportvisserij. Je kun je afvragen of de sportvisserij überhaupt zitting moeten nemen in een VBC?  Wij zijn immers buiten bovengenoemde ook nog eens chantabel. De sport kan dus enkel maar verliezen. Waarom die bange houding?

Velen zijn het er over eens dat het slecht gaat met de palingstand. Vele zijn het er over eens dat de snoekbaarsstand in de toekomst zal afnemen door het helderder wordende water. Maar wat als ook de snoekbaarsvangsten niet meer toereikend zijn om de beroepsvisserij het hoofd boven water te houden? Is dan de snoek, karper of witsvis aan de beurt? We zien nu al dat duizenden tonnen witvis worden weggevangen om voor een appel en ei te worden verkocht aan het buitenland.

Ik ben na 4 jaar VBC een ervaring rijker en een illusie armer. Ik weet nu hoe de belangenbehartiging van de sportvisserij blijkbaar werkt. Ik weet nu ook waarom de afgelopen decennia weinig tot niets bereikt is.

Natuurlijk doet de georganiseerde sportvisserij veel goed werk. Maar als het gaat om moeilijke onderwerpen loopt men weg voor de verantwoordelijkheid en is men bang voor een confrontatie. Wat dat betreft heb ik een groot respect voor de beroepsvisser. Gewoon met de vuist op tafel slaan, dreigen met weglopen en je zin krijgen!

Hadden we maar wat meer “beroepsvissers” binnen de hengelsport...

 

Arno Ruijter

Commentaar (62)Add Comment
...
geschreven door Glasoog, April 23, 2008
Dat dit kan in een land als Nederland! Dit moet in de publiciteit.
...
geschreven door sjan, April 23, 2008
laat je niet intimideren. Naar buiten met dit verhaal total fishing, enz.Ik word ook ziek van al die,beroepsvissers,bravo voor je inzet de afgelopen jaren!
...
geschreven door Jan R., April 23, 2008
Wat een ongelooflijk verhaal. Er vanuitgaande dat dit verhaal klopt (het komt op mij in ieder geval zeer betrouwbaar over en is goed onderbouwd) zal hier get laatst woord nog niet over gezegd zijn. Alhoewel het makkelijk is om te kankeren op onze nationale belangenbehartigers had ik ondanks wat twijfels er meestal toch wel een goed gevoel bij. Zoals nu blijkt onterecht! En die Jan E. is dat jan Eggers? Nou ja verbaasd me niets, heb hem 1 keer ontmoet en vond hem zeer arrogant.
...
geschreven door Lolke Folkertsma, April 23, 2008
Arno,

Alle respect voor jou handelen binnen deze Noord Hollandse VBC en begrijpelijk dat je dit nu naar buiten brengt en dat je geen vertrouwen meer hebt in de belangenbehartigers van de sportvisserij. Gelukkig is dit binnen onze VBC Friese boezem veel beter geregeld. Morgen vergadert de federatie en de diverse friese hengelsportverenigingen zullen moeten stemmen over het vervolg op de 2-jarige proefperiode m.b.t. de bijvangst van snoekbaars door beroepsvissers. Ik heb het korte verslag van de afgelopen 2-jarige proefperiode gelezen en ga er a.d.h.v. dit verslag vanuit dat de verenigingen morgen hun goedkeuring zullen geven om de periode met 2 jaar te verlengen. De federatie wil daarbij dat de controle minimaal op hetzelfde peil blijft (10x per jaar door BOA's en daarnaast nog door politie e.d. indien nodig). Verder zal het quotum v.d. beroepsvissers 1kg/hectare niet mogen worden verhoogd. Tot slot wil de federatie niet dat de kosten voor deze regeling ten laste komen van de federatie. Provincie Friesland heeft inmiddels toegezegd de verlenging voor 2 jaar te willen bekostigen. Voldoende controle en afdoende sancties na constatering van overtreding is doorslaggevend bij het doen laten slagen van dit soort regelingen.
...
geschreven door martijn, April 23, 2008
Ook ik heb de teruggang van snoekbaarsvangsten tot het nulpunt ervaren. Op het ooit zo mooie Kolhorn kanaal Waardje Amstelmeer Waardkanaal etc etc.
Heb altijd met de gedachte rondgelopen dat dit ooit wel weer goed zou komen, en dat de belangen van de sportvisser zwaarder gaan wegen.
Een deceptie dus.
Arno bedankt voor je openheid. Je dialoog neem ik aan , maar is pijnlijk
...
geschreven door Lolke Folkertsma, April 25, 2008
En waarom kunnen de belangen van de beroepsvisser veel beter behartigd worden dan die van de sportvisser? Ten eerste zijn er maar erg weinig beroepsvissers als je hun aantal vergelijkt met die van de sportvisser, enkele honderden t.o.v. meerdere honderdduizenden en bovendien staan de neuzen van de beroepsvissers allemaal dezelfde kant op.

...
geschreven door @rno, April 25, 2008
Lolke,
Om hoeveel hectare / kilo snoekbaars praten we op jaarbasis? En, wat bedragen de controlekosten hiervan? Ik ben wel benieuwd naar de controle-prijs per kilo van dit soort regelingen :-)
...
geschreven door Lolke Folkertsma, April 25, 2008
Arno,

In 2006-2007 betrof het maximaal 13.700 hectare en dus ook kilo's voor 17 beroepsvissers. Hiervan is dat jaar door beroepsvissers gevangen 11.300 kilo (82% van het quotum volgevist). Het jaar erop 2007-2008 betrof het maximaal 12.650 hectare en dus ook kilo's. voor 16 beroepsvissers (1 beroepsvisser mag vanwege het betrappen op gebruik van staand wand voor de rest van de looptijd van de regeling niet meer deelnemen). Hiervan is dat jaar door beroepsvissers gevangen 11.600 kilo (92% van het quotum volgevist). De begroting voor deze 2 jaren is destijds gesteld op een totaal bedrag van 62.826 euro. Per door de beroepsvisser gevangen kilo snoekbaars dus ongeveer 2,74 euro kosten.
...
geschreven door Michel R., April 25, 2008
Lolke, kun je iets vertellen over jouw ervaringen m.b.t. die controles. Zijn die echt goed of gaat het om steekproeven met heel grote intervallen? M.a.w. ben ik benieuwd of er echt goed gecontroleerd wordt. Ben heel benieuwd
...
geschreven door Arie, April 25, 2008
Als ik alles zo lees dan komt het mij voor dat er een groot verschil zit tussen de handelwijze binnen de federatie Friesland en in het POS.
In Friesland wordt alles in alle openheid behandeld, terwijl men het in Noord-Holland moet hebben van in achterkamertjes bekonkelde zaken.
Het wordt tijd dat ze daar ook eens alle kaarten op tafel leggen en de achterban inzage en een stem geven in het beleid.
Als beroepsvissers daar tegen zijn dan hebben ze iets te verbergen. Als je als federatie daar aan meewerkt dan maak je je medeschuldig aan de praktijken die het beroep zo graag wil verbergen.
...
geschreven door Lolke Folkertsma, April 26, 2008
Michel,

Alle Friese beroepsvissers die aan de regeling meedoen worden gemiddeld 10x per jaar gecontroleerd door een BOA, daarnaast zijn er nog controles door politie en AID (stroperijteam) en steekproefsgewijze controles door de BOA's. Al met al mag je verwachten dat alle 16 beroepsvissers toch zeker een keer of 15 op jaarbasis gecontroleerd worden. In de praktijk betekent dit dat elke beroepsvisser zo gemiddeld 1x in de 2 tot 3 weken een controle kan verwachten. Waterdicht zal je het nooit krijgen, maar een goed begin lijkt het me zeker. Daarnaast is er bij de bijeenkomst van de Federatie destijds toegezegd dat een telefoontje van een sportvisser (naar federatie/politie/AID/stroperijteam) voldoende is om daar waar nodig illegale praktijken aan te kunnen pakken.
...
geschreven door Lolke Folkertsma, April 26, 2008
Arie,

Inderdaad zijn ze in Friesland (toch niet zo stug die friezen?) opener dan het voorbeeld in Noord Holland. Om van in alle openheid te spreken gaat me echter weer iets te ver. Weet je echter de juiste ingangen te vinden dan kan je hier bij ons vrij goed op de hoogte zijn.
...
geschreven door Glasoog, April 26, 2008
Wel verbaas ik me erover dat er een beroepsvisser bij mij in de buurt zijn netten weer bovenop een paaiplaats heeft staan.Gaat het hiet nog om bijvangst?
...
geschreven door Lolke Folkertsma, April 26, 2008
Glasoog,

Alle beroepsvissers hebben vaste plaatsen waar ze hun fuiken mogen plaatsen en dat kan toevallig op of in de buurt van een paaiplaats zijn. Van bewust gericht vissen met fuiken kan dan ook geen sprake zijn.
...
geschreven door Frank van Vliet, April 28, 2008
Arno, Dat is het probleem in de kop v NH. Ik had het een en ander gelezen dacht ik op de Pos site. De beroepsvissers worden aan alle kanten gesteund. En de controle is minimaal. Zodra je er tegen in gaat ben je de klos. Momenteel in de gesloten tijd voor roofvis staat het Amstelmeer weer vol met staandwand! Niet te volgen natuurlijk terwijl wij roofvissers niet mogen vissen. En de paairijpe snoekbaarzen vrolijk door het beroep worden weggevangen. Het effect is dat er jaarlijks minder aanwas van jonge snoekbaarzen zal zijn.
Deze maand is de mededeling gekomen van HSV Wieringermeer door Dhr de Graaf ( waar heb ik die naam meer gehoord )

Citaat website:
Er komen heel veel klachten binnen over het snoekvissen in de haven van Middenmeer, zoals s'avonds in het donker traileren van boten waarbij omwonenden veel hinder hebben van autoverlichtingen, het vanaf aangemeerde kruisertjes vissen of er op lopen om bv kunstaas los te maken, dit is eigenlijk te gek voor woorden je klimt niet zomaar op iemands eigendom. Ook is er bij controles dode snoek aangetroffen die letterlijk opengesneden waren waarschijnlijk om haken van aas te verwijderen. Ook zijn er lieden die zich sportvisser noemen, maar niets met de reglementen te maken denken te hebben, en soms zelfs de controleurs dreigend of onbetamelijk te woordt staan terwijl deze mensen niets anders doen dan op vrijwillige basis het belang van de hengelsport te behartigen. Na lang overleg ook met derden zoals overleg binnen het VBC. en mee in aanmerking genomen dat de hengeldruk op de snoekstand in dit kleine areaal viswater onverantwoordt hoog is, heeft het bestuur besloten om met ingang van 1 januari 2009 Het vissen op Roofvis ( snoek, snoekbaars en baars ) te verbieden, Dit verbod zal gelden, in de hele Wieringerwerfvaart hier valt ook de haven van Middenmeer onder, welke begint bij de Westfriesevaart. Het verbod zal gelden van 1 oktober tot en met 31 maart, dit verbod zal in de lijst van viswateren van de POS worden opgenomen.
--------------------------------------------------------------------------------

Nog meer mooi roofviswater weg. En het beroep blijft lachen en de hengelsport staat weer te kijk!

Het blijft dweilen met de kraan open hier in de kop van Noord - Holland.

Arno, wat kunnen we nog doen.....

Groeten Frank van Vliet
...
geschreven door trucker, April 28, 2008
de boten lek steken van de beroepsvissers of de netten los gooien. dan tref je ze in de portemonee. op het lauwersmeer vist ook zo.n graaier.
...
geschreven door BVSV, April 28, 2008
Trucker, wij kunnen je gevoel begrijpen. Maar het vernielen van een andermans eigendommen is illegaal. Bovendien zal een losgemaakt net niet stoppen met vangen, wat weer schade veroorzaakt aan de visstand. Praten is de enige duurzame oplossing. Hoewel ons dat ook wel erg moeilijk wordt gemaakt..
...
geschreven door 1Holland-Fishing Holland, April 28, 2008
De Nederlandse Sportvisserij wordt al jarenlang ondermijnt door een volledig verkeerd evenwicht tussen beroeps- en sportvisserij. Terwijl onze sportvis en toekomstige voedselvoorziening wordt en is weggevangen, worden nieuwe plannen als viskwekerijen langs het IJsselmeer gelukzalig gesteund door de provincie. 2 Miljoen sportvissers en ruim 1000? bedrijven die van slecht beleid afhankelijk zijn.
Wat gebeurt er met onze sportvissen ? Kattenvoer, wodkaspoelsel en restaurant voedsel. Het is al lang tijd om de beroepssector over te nemen en de quota weg te laten geven door de sportvisserij. Wij willen goed beheer. Ons eigen Sportvisbeheer. De Sportvissen die nog over zijn, kunnen met goed beheer weer een gezonde populatie leveren, mits er nog genoeg over blijven.
Oh ja, zeuren, zeiken en opkomen voor de Sportvisbelangen, zorgt ervoor dat je er niet meer bij hoort.
Inderdaad Persona Non-Grata, net als wij. Bundel de krachten en de sector wordt een sportvissector. 2000000 sportvissers, de sector is van ons.
...
geschreven door ian van Sloten, April 29, 2008
Het is te gek voor woorden...De belangen behartigers van de sport , schijnen in veel gevallen helemaal niet of nauwlijks voorde sport op te komen.Hengelsport verenigingen die boa's en controleurshebben , die er een andere sport op na houden , namelijk het bekeuren van eigen leden is op zich al een vreemd gebeuren, de gesloten tijd een lachertje op zich!
Nou het kost de sport vissers genoeg per jaar, ook al kost het in sommige landen duurder, daar moet je niet naar kijken , je moet kijken wat je voor dat geld krijgt, en dat is in erg veel gevallen , een pasje zodat je kunt , en mag , vissen, in een water waar verdomd weinig snoekbaars zwemt, je twee maanden per jaar moet stoppen met vissen, en het beroep erg stevig , juist dan ,. doorvist!!!
Ik ben daarinm ook erg eerlijk en open, ik schaf mijn vispas aan, puur om legaal bezig te zijn, doe nooit aan gesloten tijd, gooi vis gewoon terug, vis met levend aas, en thats it!
Meer en meer sportvissers handelen op deze manier, ..logisch ook..niet?
...
geschreven door ian van Sloten, April 29, 2008
En eigenlijk zou je helemaal geen vispas meer moeten kopen!
...
geschreven door perry, May 02, 2008
het is hier altijd het zelfde liedje iedereen houdt elkaar te vriend als het om de grote instantie's gaat,ik heb vorige week nog een mail weggestuurd i.v.m. een beroepsvisser die zijn netten voor de vistrap heeft liggen,ook aan deze vistrappen betalen wij als gewone burger mee.ik heb netjes een mail terug gekregen van de heer ed stoop hij vertelde me dat sportvisserij nederland hier niets aan kon doen ik moest me maar beklagen bij de federatie want de man zal wel een vergunning hebben en dan kunnen ze er niets aan doen.
jammer vindt ik het dan dat er voor de sportvissers zo weinig wordt gedaan maar wel een vispas in het leven roepen wij laten als nederlanders alles toe we roepen van alles maar er gebeurd gewoon niets,ook ik hoop en met mij vele sportvissers dat sportvisserij nederland nu eens achter al die sportvissers gaat staan en niet tussen het beroep en de sportvissers ik heb het idee dat ze bang zijn voor het beroep het is een kleine groep tegenover de sportvissers dus laat jullie eens zien wat jullie als sportvisserij nederland willen betekenen voor al die sportvissers in ons kikkerlandje!!!!!
...
geschreven door ian van sloten, May 02, 2008
Als ik er zo over na denk, moeten de sportvissers eens gaan nadenken hoe zij vertegenwoordigt dienen te worden, en ook wie dat gaat doen, voordat wij hun geld ervoor geven...want de rollen zijn nu gewoon omgedraaid...wij moeten een pas kopen, twee maanden wachten terwijl het beroep erg stevig doorvist, en onze belangen worden niet erg goed behartigt...
Ik koop zelf volgend jaar geen vispas meer,..en als ik bekeurd word en de kans is erg klein bij mij op mijn wateren,..dan betaal ik hem gewoon,ook al is het duurder dan een vispas,..maar ik verdom geld te betalen aan anderen die hier alleen hun voordeel mee doen, wij betalen hun om onze belengen te behartigen,..ik verdom het om aan zo'n club geld te geven. geluk!
...
geschreven door jan, May 05, 2008
beste arno,
ik ken je niet maar begrijp volkomen je gevoelens na zo'n verblijf in een wespennest.
nooit heb ik begrepen waarom de beroepsvisserij het recht kreeg om snoekbaars te vangen.
de vbc's zijn er alleen gekomen om het hele verhaal, na de feiten, een schijn van waarheid te geven.
de snoekbaarsvisserij is gewoon verkocht aan de beroepsvissers en ze hebben er niets voor moeten betalen!
waarom heeft men dit handvol vissers niet uitgekocht en heeft men nu voor de toekomst de miljoenen sportvissers een sportvis bij uitstek ontnomen?
op alle top waters zie je de snoekbaarsstand zo achteruit gaan.
er is nauwelijks controle en de tonnen snoekbaars die er boven de quota's gevangen worden worden deze netjes weer terug gezet?
men beschouwd de sportvisser nog steeds als een domme jan lul, en misbruikt de onmondigheid van deze groep mensen.
...
geschreven door Andre, May 14, 2008
Ik hoor en lees niet anders dan dergelijke verhalen over onze betaalde belangenbehartigers. Niet alleen op deze site. Maar op bijna alle hengelsportsites en fora. SVN en Federaties zijn o zo bang om "goede" relaties op het spel te zetten. De andere partijen hebben er geen moeite mee dit struisvogelbeleid in hun voordeel te gebruiken. Bovenstaand voorbeeld is hier een goede van. Ze zouden zich heel diep moeten schamen zichzelf belangenbehartiger te noemen en toch dergelijke excessen met de mantel der liefde te bedekken.
...
geschreven door Tjeb, May 15, 2008
Respect arno, dat je vier jaar geknokt hebt voor onze belangen. Werkelijk belachelijk dat je er uit geknikkert bent en vreemd dat je geen bijval gehad heb in je strijd.
Sportvisserij Nederland komt bij mij niet over als een slagvaardige organisatie alleen met het verwijderen van mensen die nu eens niet de lieve vrede willen bewaren blinken ze uit.
Zelf haal ik mijn shadje niet meer voorzichtig uit een net, die tijd heb ik gehad. Uit pure frustratie zou ik al die netten wel in de fik willen steken. Maar ja, dat doe je dan weer niet.
...
geschreven door Arie, May 16, 2008
Arno bedoelde het goed. Zolang wij, als sportvissers, ons echter blijven afvragen wat de sportvisserij voor ons kan doen, in plaats van ons af te vragen wat wij voor de de sportvisserij kunnen betekenen, krijgen we geen poot aan de grond. En de praktijk bewijst helaas dat we te beroerd zijn om ons zelf voor de sportvisserij in te zetten. Dus wat zeuren we nog verder?

Overigens zou ik Arno willen vragen of hij al overwogen heeft om zich juridisch te verzetten tegen zijn verwijdering uit de VBC. Uiteindelijk verzet hij zich alleen maar tegen het creëren van een onnatuurlijke visstand, terwijl een natuurlijke visstand toch echt een doelstelling is van het overheidsbeleid (beleidsbesluit Binnenvisserij).....

Heeft iemand zich al eens afgevraagd wat er komt na het beleidsbesluit binnenvisserij? Dat is geldig tot 2009, dus je kunt op je klompen aanvoelen dat op het Ministerie er al lang gewerkt wordt aan een vervolg hiervan. Als we hier invloed op willen uitoefenen zullen we heel snel moeten zijn. Waarschijnlijkl zijn de stellingen al lang betrokken.
...
geschreven door @rno, May 16, 2008
Juridische stappen... tja.. tegen wie dan? Het waterschap is in mijn beleving de partij die haar verantwoordelijkheid dient te nemen. Zij is immers de verhuurder van visrecht. En daar zit nu ook het addertje qua KRW. Hoe dat zien met hetbesluit uit 99 weet ik niet. Je kunt qua KRW enkel worden afgerekend op niet behaalde doelstellingen. Heel 'slim' dus van het waterschappen geen stelling te nemen. Geen stelling is geen verwantwoordelijkheid...

Natuurlijk zijn vervolgstappen te overwegen. Want geen verantwoordelijkheid nemen, hoeft niet te betekenen dat je deze niet hebt. Maar wie gaat dat dan betalen?
...
geschreven door Sjoerd, May 16, 2008
Misschien kunnen we een inzameling houden?
Heb geen idee wat zoiets gaat kosten maar zal wel niet weinig zijn.
Voor het inlezen in deze materie heeft een advocaat al enkele dagen nodig
lijkt mij. Misschien kun je dezelfde advocaat nemen als
Keuter, die wint namelijk alles ;-)
...
geschreven door Tom, May 17, 2008
Eigenlijk zouden we allemaal eens een mailtje aan het POS moeten sturen. Vragen, hoe zij nu tegen de verwijdering van Arno aankijken. Ik geloof er niet zo in maar misschien hebben ze wel ijzersterke argumenten. Benieuwd of er een reactie komt.
...
geschreven door Michael, May 17, 2008
Als ze uizersterke argumenten hebben dan kunnen ze dat toch op dit forum kenbaar maken?
...
geschreven door Arie, May 18, 2008
Hoeveel fora zijn er op het internet en wat voor (on)zin wordt er verkondigd? Als de organisaties die allemaal zouden moeten bijhouden dan moeten ze veel meer mensen in dienst nemen. Die moeten betaald worden en dan gaan onze contributies omhoog. Dan beginnen we ook weer te mekkeren, niet dan? Als je reakties wilt hebben dan zul je ze toch zelf moeten benaderen. Doe dat dan op een onderbouwde manier, anders krijg je toch geen reaktie. Ook het Pos moet nu eenmaal rekening houden met de kosten.
...
geschreven door Henk Slegh, May 23, 2008
Weggevist en geklopt
...
geschreven door Peter Gerits, May 23, 2008
Dag Henk Slegh.
Ik lees vaak stukjes van je, vooral op totalfishing. Jouw schrijfsels getuigen van degelijk onderzoek, maar jouw persoonlijke meningen die er vaak bij staan, zijn mij in het geheel niet duidelijk en worden meestal erg cryptisch weergegeven.
Graag zou ik wel eens willen weten wat je precies bedoelt, wat je mening is en graag in eenvoudige taal, zodat zelfs ik het ook kan begrijpen. Ik ben ook maar een eenvoudig mens.
...
geschreven door Michael, May 25, 2008
Ja, zou ik ook wel eens willen weten. Hoewel ik mezelf toch gemiddeld intelligent noem, kan ik van jouw stukjes geen chocola maken. Je zou bijna zeggen dat je maar een eind raak lult...
...
geschreven door Eddie, May 25, 2008
Die Henk S is gewoon een beroepsvisser. Ik zou zeggen blokkeren die hap!
...
geschreven door Johan, May 26, 2008
Die Rob de Graaf is een nachtmerrie voor de sportvisserij. Overal waar hij verschijnt komt ruzie. Tenzij het zetten van visnetten je hobbie of beroep is. Onbegrijpelijk dat Richard van den Bos samen met deze man onze belangen gaat behartigen. Het zegen door het Oude Veer en daar waar nog visrecht verkregen kan worden zullen deze graag worden gegeven aan de mannen van de beroepsvisserij. Voor mij geen vispas meer en een controleur kan op agressie rekenen. Zijn ze nu helemaal bedonderd! Mij geld uit de zak roven om mooi weer te spelen.
...
geschreven door Michel Rijnberg, May 26, 2008
Wie is Rob de Graaf?
...
geschreven door Johan, May 27, 2008
Rob de Graaf = Rob de G in bovenstaand artikel. Rob de Graaf = bestuurslid van HSV De Wieringermeer. Heel jammer :-( dat HSV De Wieringermeer dit mannentje gewoon zijn gang laten gaan.
...
geschreven door Rick, June 02, 2008
Wat een verhaal! De sportvisserij is schuldig aan verkwanseling! Top van jullie hiermee naar buiten te komen.
...
geschreven door Mark, June 21, 2008
Veel mannen in de VBC zijn bestuurders pur sang.
Ze besturen om het besturen en niet voor het belang van de sportvisserij. Deze bestuurders zijn vaak mensen die vrijwel nooit op hun VBC water zelf vissen of zelfs helemaal niet vissen. Ze zijn trots dat ze 25 jaar geleden een hengel vast hebben gehouden. Ze vinden het prachtig als ze enig vorm van macht ten toon kunnen spreiden. In staat van uiterste opwinding sluiten ze deals over de kadavers van de vis alleen maar met het doel dat ze iets bewerkstelligt hebben wat hun vergadergeilheid voor jaren in stand zal houden.
Trots als een aap als ze hun naam kunnen zetten onder wat voor besluit dan ook.( lijkt de politiek wel )
Uitgaandagjes met het beroep doen hun verheffen tot een afstammeling van Oannes, god van de vissen.

Helaas komen zulke mensen ook voor in mijn VBC maar zijn het merendeel rasechte sportvissers.
De bestuurders hebben we nodig zeggen veel mensen.
Op politiek vlak, om de wegen naar Den Haag te bewandelen op zeker wel ,zeker niet op een groot aantal VBC's.
Sportvisvertegenwoordigers zitten er namens hun achterban. Voldoen ze niet als sportvissers die alle belangen van alle vis behartigen dan moeten ze keihard teruggefloten worden door hun achterban.

De angst voor het beroep komt vaak voort uit het volledig visrecht wat beroepers hebben. Sportvissers mogen dan vaak van het beroep vissen op machtiging.Ook de waterschappen zijn jaren de nagel aan de doodskist van de sportvissers geweest. Dit is in ieder geval een stuk verbetert omdat ze wel moeten met de KRW.
Gelukkig zijn er heel wat wateren in Nederland waar geen beroep aanwezig is of geen volledig visrecht hebben.

Zoals Arno zich voelt zo voel ik me ook wel eens. Machteloos en verlaten door alle machtwellustige vergaderhoeren die het geven en nemen te hoog in het vaandel hebben staan.
...
geschreven door marcel, November 24, 2008
Eindelijk een gesloten periode tijdens de palingtrek. Nu nog een gesloten tijd voor de beroepsvisserij tijdens de paaimaanden van snoekbaars. Het is een begin !
...
geschreven door Aart Lokhorst, November 25, 2008
Marcel, let er wel op: gesloten periode voor de aalvisserij betekent nog geen algehele gesloten periode op de wateren waar het beroep schubvisrechten of heerlijke visrechten heeft. Die andere door jou geopperde gesloten tijd zal er m.i. niet komen daar alle visrechtcontracten daar niet in voorzien en ik zie de huidige bepalingen hieromtrent ook niet wijzigen.
...
geschreven door Paulus, November 29, 2008
Aart,

Een gesloten tijd voor aassoorten kan pas dan zin hebben als deze zowel voor sport- als beroepsvissers van toepassing is.
...
geschreven door Arie, November 29, 2008
Voorzover ik weet is de gesloten tijd voor aassoorten wel degelijk van toepassing voor het beroep. In april en mei mogen ze hun lijnen dan ook niet met vis beazen.
Gevangen snoekbaarzen zullen ze, op grond van de gesloten tijd voor vissoorten ook terug moeten zetten
...
geschreven door paulus, November 29, 2008
Arie,

Ik ben bang dat je dan niet goed geinformeerd bent, het aasverbod is namelijk niet van toepassing voor de beroepsvisserij!
...
geschreven door Arie, November 30, 2008
Paulus, kun je me vertellen waar ik die uitzonderingsbepaling dan kan vinden?
...
geschreven door Paulus, November 30, 2008
Arie,

Het reglement van de binnenvisserij 1985 is daaromtrent erg duidelijk lijkt me:

Artikel 6

1. Het is verboden te vissen van 1 april tot en met 31 mei met:

a. de hengel, voor zover geaasd met slachtproducten, worm, een dood visje, een stukje vis of enig kunstaas met uitzondering van kunstvliegen met een afmeting van ten hoogste 2,5 cm;

b. de visfuik;

c. de ankerkuil;

d. de zegen;

e. het staand net.

2. Het verbod geldt niet voor het vissen in de wateren van Walcheren, Schouwen-Duiveland, Tholen en Noord-Beveland, in het kanaal van Zuid-Beveland, in de Haven van Goes, in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer en in de met die meren in open gemeenschap staande inhammen, kreken, spranken, killen en gaten.

3. Onze Minister kan het vissen verbieden in een of meer door hem aan te wijzen wateren met één of meer door hem aan te wijzen vistuigen gedurende het gehele jaar dan wel gedurende een nader te bepalen gedeelte van het jaar. Daarbij kan worden afgeweken van het eerste lid.

Oftewel het verbod van 1 april tot de laatste zaterdag van mei aangaande het mogen gebruiken van dode aasvis of stukken vis e.d. is alleen van toepassing voor de hengel en dus niet voor de beroepsvisserij (tenzij ook deze met de hengel willen gaan vissen)

Op de vergaderingen betreffende de bijvangstenregeling (snoekbaars) voor beroepsvissers in Friesland is hieromtrent al menige discussie gevoerd. De friese federatie heeft destijds beloofd dit ook mee te gaan nemen in haar gespreken met SN en middels haar vertegenwoordiger binnen de VBC Friese boezem. Tot op heden echter helaas nog niets vernomen van verandering aangaande deze regelgeving om zodoende te komen tot (meer) gelijke regels voor sport- en beroepsvisserij!

...
geschreven door Paulus, November 30, 2008
Arie,

En zodoende kunnen de beroepsvissers in Friesland dan ook in de maanden april en mei met hun aaldoggers beaasd met dode aasvis of een stuk vis op aal vissen. Gezien nogal wat palingen proberen in die tijd kuit van snoekbaars te roven op de paaiplekken van de snoekbaars zullen de beroepsvissers in april en mei vooral op de paaiplekken van de snoekbaars hun aaldoggers inzetten. Het gevolg laat zich raden .... naast de paling zal de snoekbaars zich vergrijpen aan het aangeboden aas en vervolgens grotendeels dood gaan of wellicht zelfs illegaal meegenomen worden.
...
geschreven door Richard, December 01, 2008
Ook de beruchte BU33 zet zijn lijnen met slikhaken vandaag de dag op 13 mtr . Jammer dat het hem amper lukt om paling te vangen. Gelukkig worden zijn inspanningen beloond met snoekbaars. Mooi werk zo'n 'bijvangstregeling'. smilies/shocked.gif
...
geschreven door Arie, December 01, 2008
Paulus, bedankt voor de info. Ik heb er steeds overheen gelezen dat het aasverbod alleen maar voor de hengel gold. Ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat de wet voor de sport en beroep gelijk was. Niet dus. Het wordt inderdaad tijd dat deze ongelijkheid in de wet verdwijnt. In het kader van het beschermen van de aal zou eigenlijk die hele doggervisserij met stukjes vis moeten verdwijnen. Juist daarmee worden de grote (vrouwtjes)alen gevangen, die zo nodig zijn voor de productie van nageslacht. Jammer dat ze op dat moment nog geen schieraal heten.
...
geschreven door Aart Lokhorst, December 01, 2008
Paulus, het is zelfs zo stompzinnig dat LNV visrechtcontracten aan sommige beroepsvissers heeft uitgegeven waarin expliciet staat dat er het hele jaar door met een zegen mag worden gevist. Bureaucraten die nergens benul van hebben. Arie, de hoekwant visserij zal absoluut niet verdwijnen gezien de visrechtcontracten die o.a. LNV heeft afgegeven.
...
geschreven door Stekelbaarsje, December 01, 2008
De bijvangstregeling op de Gooi en Eemmeer is pas gewijzigd. Geen bijvangst meer toegestaan voor visserij met fuiken en hoekwant meer. Daarvoor in de plaatst alleen beperkte bijvangst tijdens de zegenvisserij met strikte regels.
Controle is nu veel eenvoudiger.
Kijk op www.pos-sportvisserij.nl/nieuws.php?id=16002
Daar vindt je ook nieuws over de nieuwe controleboot.
...
geschreven door paulus, December 01, 2008
Aart,

Het is inderdaad te gek voor woorden, het is toch echt wel bekend zelfs bij LNV dat bepaalde voor de beroeps- en sportvisserij interessante vissoorten juist in bepaalde maanden en dan met name april/mei en september/oktober niet op deze manier belaagd zouden moeten worden!

Het benul is er wel denk ik maar ten koste van alles wordt de beroepsvisserij de hand boven het hoofd gehouden!

Ook Europees breed voorzie ik hier een gigantisch probleem of hebben jullie er vertrouwen in dat Europa o.a. Frankrijk en Spanje en halt toe zal roepen aangaande de vangst van glasaal?
...
geschreven door paulus, December 01, 2008
Stekelbaarsje,

Ik heb het betreffende artikel gelezen en moet eerlijk toegeven dat ik de VBC aldaar wil feliciteren met een pracht van een nieuwe overeenkomst. Uit deze overeenkomst blijkt wel degelijk dat goede afspraken tussen beroeps- en sportvisserij mogelijk zijn om zodoende zorg te dragen voor een duurzame visserij. Controle en bekostiging hiervan speelt ook hierbij echter een voorname rol.

Misschien iets voor de BVSV om dit soort afspraken ook binnen andere vbc's, waaronder Friesland, te realiseren dan wel op gang te brengen?
...
geschreven door Arie, December 02, 2008
Aart, visrechtcontracten kunnen herzien worden. Juist in het kader van de bescherming van de aal lijkt me dat hier motieven genoeg voor te vinden zijn.
Het lijkt me dat hier tegelijk een gouden kans ligt voor de ambtenaren in Den Haag om te laten zien dat ze paaiende snoekbaars wil beschermen. Dat laatste is toch het doel van de gesloten tijd voor vissoorten?
...
geschreven door Aart Lokhorst, December 02, 2008
Arie, kan wel maar gebeurt niet. Bovendien zal een rechter zeer waarschijnlijk de beroepsvissers gelijk geven die daar tegen in zouden gaan. Met rechten valt niet te sollen en al helemaal niet met visrechtcontracten die bij de Kamer voor de Binnenvisserij zijn geregistreerd.
...
geschreven door @rno, July 07, 2009
Binnen bovengenoemde VBC hebben nu al 6(!) sportvissers het overleg verlaten, zonder een vervanger naar voren te schuiven. Het aantal beroepsvissers is uiteraard gelijk gebleven.

De sportvissers die ik heb gesproken vonden de belangenbehartiging van het POS beneden alle peil binnen de VBC. Gelukkig was het dus niet alleen mijn eigen perceptie...

Het doel (een visplan) heiligt inderdaad alle middelen. Zelfs het laten ruimen van sportvissers die het snel realiseren van een visplan in de weg zouden kunnen staan.

Dat visplan zal er wel snel komen met enkel medestanders van de beroepsvisserij. Slaap zacht allemaal...


...
geschreven door @rno, July 07, 2009
ps. ook datgene wat wordt besproken binnen de VBC zal niet langer in de openbaarheid worden gebracht. Vistandbeheer gaat u namelijk helemaal niets aan beste sportvisser.

Wat niet weet wat niet deert zullen we maar stellen.
...
geschreven door noek noek, July 20, 2009
idd het slaat helemaal nergens op!! over een paar jaar vangen wij niks meerals liefhebber!! heeft het nog wel zin om elke keer de snoekbaars weer netjes terug te zetten?? jammer dat het zo moet

gr,

gerrit

www.snoekbaarsvisser.nl
...
geschreven door Dieter Duitsland, August 19, 2009
Lieve Snoekbaarsvissers ik verstaa uw niet..echt niet. Wacht op wat er gebeurt met deze leuke unike vissen. Voor Euros worden zij systematisch gedood en kapot gemaakt...voor geld dus en niets anders. Wat zeggen er mensen wie Rozemeijer of Simonz er toe? Zij staan toch in nederlands openbaar en het is toch ok hare beroep , het snoekbaarsvissen en zij leven er van!
Ik vis er zelfs al jaaren in nederland op snoekbaars...oostnederland wateren bevorbeeld en ik moet ook hier vastgesteld dat het erg slecht is met grotere snoekbaarsen maar ook het antaal an snoekbaars allgemeen erg minder geworden is.
...
geschreven door Jochem, August 19, 2009
Wat een in en in triest verhaal. En wat een verdomd goed gedocumenteerd verhaal. !! Sportvisserij Nederland zou de ogen uit haar kop moeten schamen. Maar dat doen ze niet natuurlijk smilies/angry.gif Gelukkig bestaat er zoiets als Google en zullen meer en meer mensen hun mening over Sportvisserij Nederland vormen door artikelen zoals die van Arno. Jammer maar toch heel begrijpelijk dat jullie gestopt zijn boys1
...
geschreven door Jan, September 12, 2009
Ik heb de belangenbehartiging van het POS ook mogen aanschouwen. 1 staat goede relatie met de beroepsvisserij en ergens daarna wij sportvissers. Kijk maar eens op de site van het POS waarin de heren fataseren om samen met beroepsvissers vissen te gaan uitzetten om die vervolgens weer samen te gaan vangen. Bukt u ook even?..

Schrijf commentaar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security code
Schrijf de volgende tekens


busy