Weerhaken moeten verboden worden
Friday 19 October 2007

 Afgelopen maandag is bij de behandeling van de begroting Visserij door de Partij voor de Dieren onverwacht een motie ingediend om binnen een jaar een verbod in te stellen op het gebruik van weerhaken in de sportvisserij, omdat deze de kans op verwondingen bij de vis zouden vergroten.

Sportvisserij Nederland verzoekt de leden van de Tweede Kamer via persoonlijke gesprekken en per officiële brief zeer dringend om deze motie (nr. 60, 31200 XIV ) niet aan te nemen, en wel om de volgende redenen:

  • een weerhaakje is voor de sportvisserij essentieel, anders zou bijna niemand meer vis vangen;
  • haakjes met weerhaakjes worden wereldwijd door beroepvissers en nagenoeg alle sportvissers gebruikt;
  • het weerhaakje heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt en is over het algemeen zeer klein (microbarbs) zodanig dat:

    * de vangst wordt vastgehouden tot de vis is geland;
    * het haakje toch eenvoudig kan worden verwijderd zonder extra verwonding.
    * een weerhaakje is in veel gevallen ook noodzakelijk om het aas op de haak te houden;
    * bij het vissen zonder weerhaakje moet veel meer spanning op de lijn worden gehouden. Dit betekent niet per sé minder beschadiging dan bij het vissen met een weerhaakje, maar soms juist meer.

Het verbaast Sportvisserij Nederland dat bij de begrotingsbehandeling Visserij met dergelijke moties het welzijn van vis aan de orde is. Hiervoor is enkele dagen geleden door de minister een eigen nota uitgebracht waarover nog apart overleg komt.

Verder vindt op 5 november a.s. bij Sportvisserij Nederland een overleg plaats van de EIFAC / FAO om een Europese gedragscode voor de sportvisserij op te stellen. Ook Nederland zou deze Europese gedragscode moeten volgen, zo stelt Sportvisserij Nederland.

Sportvisserij Nederland is teleurgesteld in de Partij voor de Dieren. Zonder voldoende actuele kennis van zaken worden moties ingediend en opmerkingen geplaatst. Uitnodigingen voor informatie en nader overleg met Sportvisserij Nederland worden echter afgeslagen, omdat men hiervoor geen tijd heeft.

Daarbij gaat het deze partij niet om het weerhaakje op zich, maar streeft zij volgens haar verkiezingsprogramma een verbod op het sportvissen na. Een verbod op het weerhaakje zou hierin een grote stap zijn. Een dergelijke politieke waan-van-de-dag-beslissing zou voor de twee miljoen Nederlanders die jaarlijks vissen echter volstrekt onaanvaardbaar zijn.

 

zie ook: verbod op het gebruik van lood 

Commentaar (10)Add Comment
...
geschreven door @rno, October 19, 2007
Lijkt me redelijk kansloos. Maar toch weer een bedreiging voor de sportvisserij zoals we die kennen.
...
geschreven door Michel Rijnberg, October 20, 2007
Ben er niet van overtuigd dat dit kansloos is. In Den Haag zitten voornamelijk mensen die niets hebben met vissen, opgegroeid zijn in de grote stad, vis alleen kennen van de menukaart in (chique) restaurants en volgens mij, door gebrek aan kennis danwel de bereidheid die te vergaren redelijk makkelijk te overtuigen zijn van het feit dat weerhaken verboden moeten worden. Never underestimate your enimy...
...
geschreven door @rno, October 21, 2007
Das waar. 1998 en 1999 zijn de jaren geweest waarin de sportvisserij al aan het kortste eind trok:
1998 : Verbod op levendaas
1999 : Beleidsbesluit Binnenvisserij

2008 : Verbod op weerhaken
2009 : Beleidsbesluit Binnenvisserij II
...
geschreven door Lolke Folkertsma, October 21, 2007
En wij ons als sportvisser maar constant in allerlei bochten wringen om ons aan (deels onzinnige) regels te houden. Terwijl we weten dat onze tegenstanders zowel van de beroeps- als de sportvisserij geen kaas gegeten hebben. Wat een vreemd landje leven wij toch in waarbij een stel onwetenden de regels bepalen!
...
geschreven door Peter, October 22, 2007
Jongens, de noodklok begint zo zachtjes aan te luiden!
Volgens mij wordt het nu toch echt tijd dat wij DE PARTIJ VOOR DE SPORTVISSERIJ gaan oprichten.
Kunnen we onze visie van goed waterbeheer eens doorvoeren.

Visze zolang het nog kan.
...
geschreven door de visgids, October 28, 2007
wat doet de partij aan het vernielen van de vis stand door het beroeps bij voorbeeld het vissen met de zeeg waarbij honderden jonge snoekbaarsjes worden doodgedrukt en over boord gespoeld ga maar eens kijken als de heren bezich zijn geweest op de windkant ik denk dat zij schrikken hoe zo schrikken de partij gaat echt niet kijken wand kost moeite loosen kreten niet henk
...
geschreven door Jaap, November 06, 2007
Op 6 november jl. werd de door de Partij voor de dieren ingediende motie tegen het gebruik van weerhaken in de visserij behandeld:

Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Visserij van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor 2008, 31 200-XIV, nr. 60: de motie-Ouwehand over een verbod op het gebruik van weerhaken.
De motie werd alleen door de indiener van de motie zelf ondersteund en is daarmee afgewezen. De motie ondervond dus van geen enkele andere politieke partij steun.

Sportvisserij Nederland beschouwt de afwijzing van de motie als een succes, mede als gevolg van een actieve lobby die de afgelopen tijd heeft plaatsgehad.
...
geschreven door frank debets, November 07, 2007
weerhaken zijn niet nodig als je op roofvis vist!!!!!!!!!!!!!!
...
geschreven door Paul, February 06, 2008
Een verbod voor roofvissen om andere vissen op te eten lijkt me meer aan de orde, laat ze eens stoppen met zeuren over dingen waar ze geen verstand van hebben, de meeste sportvissers hebben zorg voor de natuur en hun viswater, verenigingen hebben hun eigen regels - alle snoek terugzetten, max. 2 snoekbaarzen meenemen - en als iemand zich druk maakt om visstand en waterkwaliteit zijn het sportvissers wel. En die discussie over wel of geen weerhaken voeren we al lang op diverse forums, daar hebben we de PVD niet voor nodig.
...
geschreven door J de Beer , December 21, 2009
Dat de Partij voor de Dieren niet gehinderd worden door enig kennis van zakken,is algemeen bekend.Maar dat terzijde.
Een paar jaar geleden Heeft (ik meen) het RIVO een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van weerhaken.Daar kwam uit dat,het heel weinig uit maakt of er met of zonder weerhaken gevist wordt wbt de verwonding v/d vis.
Ik zelf vis al enige jaren weerhaakloos.Goed, ik verspeel wel eens een visje.Maar is dat zo erg.Het heeft ook een voordeel,je kunt de vis makkelijker en sneller onthaken.

Schrijf commentaar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security code
Schrijf de volgende tekens


busy