Huisregels


We waarderen uw mening. Maar er zijn wel regels. Net als u willen we een open en vermakelijke discussie!

Het geven van een reactie op een posting is niet vrijblijvend. Omgeacht of dit als reactie of een artikel of het forum is. We hebben te maken met wettelijke regels en daarnaast hebben we zelf zo onze ideeën over wat we wel en niet toestaan.

We laten de sfeer niet verpesten. Open discussie betekent niet hetzelfde als een open platform.

Wat we niet toestaan en u een ip-ban oplevert:

Trollen
Posten onder verschillende namen met de bedoeling een discussie een bepaalde kant op te sturen, simpelweg 'trollen' genoemd.

Kritiek
Kritiek is goed, we zullen u niet de mond snoeren vanwege inhoudelijke kritiek. Maar vertel wel eens wat nieuws. Aanhoudende zeikreacties, niet bedoeld om een discussie te entameren, maar wel om de BVSV te beschadigen of de sfeer te verpesten zijn niet lief. Dit levert een ip-ban op, u bent niet welkom.

Slimmeriken
Het posten van privé-gegevens die iedereen toch wel kan vinden is niet stoer. De BVSV is geen telefoonboek.

Over ip-nummers
Uw ip-nummer is het unieke nummer waaraan u door Politie en soms door de redactieleden van de BVSV te traceren en te identificeren bent. Dit nummer verschijnt niet bij uw reactie, bij de meeste fora en logs gebeurt dit al wel. Dat betekent niet dat we het nummer niet registreren en opslaan. Bij het overtreden van bovenstaande regels staat het ons vrij uw ip-nummer wél bij uw reactie te zetten.

Gezeur
Het boeit ons niet als je de site niks aanvindt, een artikel vindt zuigen of hier niet meer wil komen - hou de eer aan jezelf en vertrek.

Bedreigingen
Met (fictieve) doodsbedreigingen begeeft u zich op zeer glad ijs. Ja, wij weten dat het vaak grappig bedoeld is. Uw medecommenters moeten er wellicht ook hartelijk om lachen. Maar de werkelijkheid is dat de rechter alleen kijkt naar hoe uw 'slachtoffer' zich voelt en niet hoe u uw doodsbedreiging instak. Dus als het echt nodig is, doe (doods)bedreigingen dan alleen met wederzijdse instemming, eventueel onder het genot van een biertje. 

Bedreig never-nooit-niet prominente personen of onderwerpen die wij  behandelen. Dat levert u in het ergste geval een arrestatie op!

 

Tot slot
De huisregels kunnen op ieder moment naar goeddunken van de Redactie ter plekke aangepast worden. Beroepen op de regels is derhalve zinloos, wij hebben altijd gelijk.