De BVSV heeft de volgende doelstellingen:

 

  1.  Het beschermen van snoekbaarsstand ten behoeve van de sportvisserij op snoekbaars;
  2.  De mogelijkheden voor sportvissers om op snoekbaars te vissen zoveel mogelijk waarborgen en/of te verbeteren.

 De BVSV tracht deze doelstellingen op de volgende wijzen te realiseren (zoals ook opgenomen in de statuten);

  1. Het terugdringen van stroperij (ook stroperij met een hengel);
  2. Het terugdringen van de beroepsvisserij op snoekbaars en beroepsvisserij op andere vissoorten waarbij snoekbaars als bijvangst mogelijk is;
  3. Catch & Release te promoten;
  4. Snoekbaarsvisserij te stimuleren;
  5. Besluitvorming betreffende snoekbaars en zijn biotoop of regelgeving aangaande snoekbaarsvisserij direct of indirect te beïnvloeden.

 Aanvullende opmerkingen t.a.v. de genoemde doelstellingen: 


Catch & Release

De BVSV promoot "catch & release", maar stelt zich wél op het standpunt dat het meenemen van één of twee snoekbaarzen voor eigen consumptie tot de mogelijkheden dient te behoren. Ook is de BVSV voorstander van een maximummaat van 70 centimeter. De BVSV heeft vooral problemen met sportvissers die structureel zoveel mogelijk snoekbaars willen oogsten voor commerciële doeleinden en daarvoor de regels overtreden. Sportvissers die meer snoekbaarzen meenemen dan op grond van hun visvergunning is toegestaan, beschouwt de BVSV als stropers. Als de BVSV lucht krijgt van dergelijke lieden zal de BVSV de hengelsportvereniging in kwestie verzoeken hun vergunning in te trekken.

Vissen op grote diepte:De BVSV is houdt als uiterste diepte waarop mag worden gevist op snoekbaars een diepte van 14 meter aan. Dit om trommelzicht te voorkomen, zodat gevangen snoekbaars weer onbeschadigd teruggezet kan worden. Dit om snoekbaarsbestanden te beschermen én ook om te voorkomen dat de snoekbaarsvisserij in een kwaad daglicht wordt gesteld.

 

Schubvisrechten in Nederland (hier valt de snoekbaars ook onder) 

De BVSV is van mening dat alle schubvisrechten aan de sportvisserij zouden moeten toebehoren. Daar waar dit niet het geval is moet worden geprobeerd deze schubvisrechten uit te kopen, bijvoorbeeld van het geld van de Vispas of uit de algemene middelen. Zolang er nog beroepsvissers op snoekbaars mogen vissen, wil de BVSV voorkomen dat zij (verdere) roofbouw plegen.  

 

"Noem ons een idealist, noem ons een onrealist. Maar wie nergens in gelooft, zal ook nooit iets veranderen."