Lees en huiver ...
Monday 10 December 2001

 

Onderstaand beschreven toestanden is en wordt realiteit, als de politiek haar zin krijgt. Ondanks alle mooie woorden, nota's enz. blijkt het in de praktijk wel even iets anders te gaan als wordt voorgesteld.

 

Een ooggetuige verslag van een aantal sportvissers die in zeer korte tijd hun water gesloopt zagen worden…. Een A.I.D. die er niet mee om weet te gaan… Moet dit onze toekomst worden ? Politiek, verzin iets beters….!!

Beroepsvisserij Kolhorner diep e.o.

Melding van feiten
Vrijdag 7 december zijn een tweetal sportvissers (vissend met een bellyboat) getuigen van het verschijnen van een "Amstelmeer kottertje" met bijbootje in de doorvaart Waard-Groetkanaal.
Het kottertje is bemand met twee man en zij komen poolshoogte nemen van de situatie nabij de oude zeesluis. De sportvissers worden door de bemanning van het kottertje aangesproken en er ontstaat een discussie.

Het is de bedoeling dat er staand want gezet gaat worden en de sportvissers wordt verzocht weg te gaan (!). Uiteindelijk lijkt het erop dat de sportvissers de bemanning van het kottertje weten te overtuigen dat de locatie waar zij voornemens zijn staand want te zetten niet geschikt is voor deze vorm van visserij (o.a. met betonning aangegeven doorgaand vaarwater met regelmatig (beroepsmatig) scheepvaartverkeer). De bemanning vindt dit wel jammer, want (zoals zij verklaren) in het andere "gat" hebben ze de afgelopen dagen goed snoekbaars gevangen. Welke locatie zij exact bedoelen is niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk betreft het hier de sluis aan het einde van het Groetkanaal. Het kottertje vaart vervolgens onverrichter zaken weer weg.

Zondag 9 december is een andere sportvisser nabij de oude zeesluis aan het vissen. Zijn verbazing is groot als er een visbootje verschijnt die vervolgens staand want aan het lichten gaat. De gehele doorvaart Waard-Groetkanaal tot aan de oude zeesluis blijkt vol geschoten te staan met warnetten. De sportvisser kijkt vol afgrijzen toe hoe het stuk water van snoekbaars wordt ontdaan. Klaarblijkelijk is er nadat de bellyboaters vrijdag vertrokken waren toch staand want gezet... Enige tijd na het lichten van de netten verschijnen er veel dode, beschadigde en versufte vissen (o.a. brasem en karper) aan het wateroppervlak...

Later op de dag verschijnen er diverse andere sportvissers (o.a. met bootjes) op het water. Deze sportvissers zien dat er een "Amstelmeer kottertje" nabij de Waardbrug ligt afgemeerd. Hier vandaan maakt zich op een gegeven ogenblik een kleiner bijbootje zich los en vaart met twee man bewapend met staand want, stokken en viskisten het Groetkanaal in. Het is inmiddels wel duidelijk dat in de wateren nabij Kolhorn volop met staand want wordt gevist.

Maandag 10 december is er door een sportvisser bij de AID aangifte gedaan van bovenstaande feiten. De zaak zal onderzocht worden (?).


Zondag 16 december zijn wederom een tweetal sportvissers getuigen van het lichten van staand want. Dit maal staat niet alleen de doorvaart Waard-Groetkanaal vol met warnetten, maar heeft de visserij zich nu ook verplaatst naar het Kolhorner diep zelf. Al snel blijkt dat het hier afzonderlijk van elkaar opererende staand wantvissers betreft, want het toeval wil dat aan beide kanten bijna tegelijkertijd met het lichten van de netten wordt begonnen. De één in de doorvaart Waard-Groetkanaal en de ander in het Kolhorner diep met als bizarre scheidslijn de oude zeesluis waar beide sportvissers met afschuw en ongeloof staan toe te kijken.

Aan twee kanten van de zeesluis vindt deze zondagochtend echt een ware slachting plaats. Met nog veel meer netten dan vorige week wordt de buit binnengehaald. In de doorvaart Waard-Groetkanaal staan om de 15 meter "banen" van 100 meter warnet over de breedte van het water, maar ook achter de dukdalven, langs de kaden, door de diepe put nabij de loswal van Spaanssen, werkelijk overal hebben deze lieden want gezet. De schatting is dat er op nog geen 3 ha water ruim 1000 meter (!) staand want is uitgezet.

Geen enkele maatse snoekbaars kan dit overleefd hebben…

In het Kolhorner diep gaat het inmiddels ook "lekker". Deze visser haalt eerst rustig al het want aan boord en gaat dan vervolgens op z'n dooie akkertje de vis uit het net halen. Wat dit betekent mag duidelijk zijn. Binnen de kortste keren is het wateroppervlak bezaaid met dode witvis (o.a. brasem, voorn en kleine karper). In en rond de zeesluis "bulkt" het inmiddels van de versufte, aan de oppervlakte zwemmende vis. Een aantal dikke karpers (20-ponders) en een paar snoeken hangen als worsten in het net en worden zwaar beschadigd in het water terug gesmeten. Het is echt niet te geloven ! Op een opmerking door één van de sportvissers geuit dat hij en zijn collega's aan de andere kant van de sluis alles kapot vissen, zegt de visserman dat hij geen collega's heeft en gaat stoïcijns verder met zijn bezigheden…

Met de GSM wordt ter plaatse door de sportvissers de AID gebeld. Een ambtenaar van de AID vertelt echter door de telefoon dat dit een zaak van de politie is (?). Ondertussen arriveren er een tweetal sportvissers in een visbootje bij de zeesluis. Na aan twee kanten van de zeesluis de slachting te hebben aangezien, maken zij rechtsomkeert naar de trailerhelling. Het is duidelijk, hier hoeft de komende jaren niet meer gevist te worden… Inmiddels is de politie gebeld, maar die weten niet hoe laat zij ter plaatse kunnen zijn. En na een uur wachten gaan, nadat ook de beroepsvissers zijn verdwenen, de beide sportvissers naar huis…

Wederom is er heel veel snoekbaars binnen gehaald. Onverantwoord veel. Dit keer waren er toevallig een aantal sportvissers getuigen, maar hoe is de stand van zaken in zowel het Waard- als Groetkanaal ? Ook in deze min of meer van de buitenwereld afgesloten kanalen moet volop met staand want gevist worden. Het is ronduit schandalig dat dit soort lieden op deze schaal zo ongestoord hun gang kunnen gaan ! Eén ding is duidelijk, een goede visstek, waar een heleboel sportvissers al jaren vissen, is voor een paar rot centen in een paar dagen tijd compleet vernield.

Slotwoord
Het is duidelijk dat op deze totaal ongecontroleerde en grove manier van vissen een compleet viswater geruïneerd kan worden. Wanneer stopt deze vorm van visserij, als alle schubvis (o.a. snoekbaars) weggevangen is ? Klaarblijkelijk beschikken deze beroepsvissers over een onbeperkte vrijheid om zelf te bepalen wat toelaatbaar is.

Ondergetekenden hebben weinig vertrouwen dat het e.e.a. in goede banen geleid zal worden (dat heeft de ervaring ons inmiddels wel geleerd), maar het mag echter niet zo zijn dat belanghebbende instanties/organisaties onwetend blijven van deze negatieve ontwikkelingen voor de sportvisserij én visstand in Noord Holland. Het Kolhorner diep e.o. kan inmiddels aan de trieste lijst van de vele wateren in de Noordkop die door de staand wantvisserij worden geteisterd en vernield, worden toegevoegd.

 

Namen bij redactie bekend. 

 

Commentaar (2)Add Comment
...
geschreven door sander, October 26, 2009
doet me goed dat er wat tegen zulke visserij wat gedaan wordt op de deze manier zal snoekbaar schaars worden gr sportvisser uit den helder
...
geschreven door geert, October 26, 2009
ze zijn al lang bezig kan in amstelmeer en omgevig geen snoek vangen
jammer van het water

Schrijf commentaar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security code
Schrijf de volgende tekens


busy