reacties:
Albatros Hengelspor...
bisnis is keihard,toen er geen internet was kon je spullen kopen in azie en het ...
Dreigende oorlog om...
nederland netten vrij!!! teken de petetie, ga naar www.schub.nu mischien worden...
Vissen met de schui...
ik heb de ondelijntjes gehaald moet ze alleen nog uit proberen ik vis inderdaad...
Knuffel voor voor s...
Ik geloof niet in de integriteit van beroeps vissers in het algemeen het is pakk...
Dropshotvissen op s...
ik vind dat die fluorcarbon zo stijf kun je dan niet iets zwaardere nylon gebrui...
Vissen met bodemloo...
wat een onzin verkondigd deze meneer hier in zn artikel over bodemvissen. Blijkb...
Winterse palingviss...
jongens, jullie kunnen zoveel praten en elkaar gek maken. maar lees eerst de reg...
Dreigende oorlog om...
ja en in Elburg word weer lekker met de zegen gevist door notabene een hobbyviss...
Weerhaken moeten ve...
Dat de Partij voor de Dieren niet gehinderd worden door enig kennis van zakken,i...
Vissen met de schui...
hey snoekbaarsvisser en snoekmisser... ik zelf gebruik bij het doodaasvissen op ...
Dreigende oorlog om...
de heer klop is vorige maand gepakt met 450 ilegalle fuiken!!!!!....lekker duurz...
Dropshotvissen op s...
om te voorkomen dat de snoek(baars) de lijn doorbijt wordt veelal fluorcarbon ge...
Dreigende oorlog om...
Hallo Sportvissers, jarenlang vis ik op snoekbaars, ik kwam regelmatig eens met ...
Dreigende oorlog om...
En het erge is nog dat hij bij de inspraakavond voor Natura 2000 met betraande o...
Lees en huiver ...
ze zijn al lang bezig kan in amstelmeer en omgevig geen snoek vangen jammer van ...
Lees en huiver ...
doet me goed dat er wat tegen zulke visserij wat gedaan wordt op de deze manier ...
Resultaten onderzoe...
ik zie regelmatig dat de aalscholver op me vis stekkie ook snoekbaars eet en dan...
Vissen met de schui...
beste mensen ik zit met een probleem ik vis veel met dropshot vangste oke zelf ...
Groot, Groter, Gio!...
tering die is groot is die ook zwaar of niet maar vang nog meer van deze kerels ...
Snoekbaars en licht
vet mooie vis hoe heb je die ooit gevangen en vang nog veel van de kerels doei
Dropshotvissen op s...
super leuk zeker beste marvin het is denk ik dan toch de techniek je moet inde...
Vaarbewijs voor ied...
Op zich is een vaarbewijs voor iedereen geen slecht idee: er varen tegenwoordig ...
Dropshotvissen op s...
super leuk!!!!!als je wat vangt!! ben al een week aan het dropshotten maar 0% re...
Vissen met bodemloo...
hoezo niet de effectiefst manier van vissen op snoekbaars? Op vele plaatsen is d...
Penvissen in maart
gruwlijk hoor die splitcane hengels zoek er nog steeds 1 voor de snoekbaars he...
Dropshotvissen op s...
wat ik nog vergeet tezeggen is het loodje kan een wartel lood of druppel lood zi...
Dropshotvissen op s...
ik vis al een lange tijd met dropshot alleen was het toen nog niet zo bekend m...
Snoekbaars en ecolo...
Zijn er reeds mogelijkheden onderzocht om snoekbaars uit te zetten in voormalige...
Snoekbaarsvissers h...
Ik heb de belangenbehartiging van het POS ook mogen aanschouwen. 1 staat goede r...
Mag de aalscholver ...
Het is gewoon ongedierte en ongedierte moet je bestrijden ,net als muizen en rat...
Mag de aalscholver ...
Dat .... gr... kl...vogeltje heeft g.... net al mijn vis uit e vijver gevreten,....
De BVSV stopt ermee...
Het is heel jammer om dit te moeten lezen. Ik onderstreep de berichtgeving, dat ...
De willekeur van wa...
Mijn god....
Snoekbaarsvissers h...
Wat een in en in triest verhaal. En wat een verdomd goed gedocumenteerd verhaal....
Snoekbaarsvissers h...
Lieve Snoekbaarsvissers ik verstaa uw niet..echt niet. Wacht op wat er gebeurt m...
Uitstervende paling een bedreiging voor onze snoekbaars?
Wednesday 18 April 2007

Al enige tijd staat het eten van paling welke is gevangen in onze grote rivieren ter discussie. Het centrum voor volksgezondheid raad het eten van dergelijk paling zelfs af!

Los van het feit dat je je afvraagt hoe het mogelijk is dat beroepsvissers op de grote rivieren nog steeds door mogen gaan met het vangen en verkopen van de laatst overgeblevene palingen die nu dus ook nog erg ongezond blijken, rijst nu  de vraag welke invloeden dergelijke ontwikkelingen zouden kunnen hebben op onze snoekbaarsstand in Nederland.

Paling is een kostbare vis. Door het langzaam maar zeker uitsterven van deze wonderijke vis is de prijs van bijvoorbeeld een kilo gerookte paling de afgelopen jaren opgelopen tot wel 40 euro per kilo. Het vissen op paling is daardoor, ondanks het verminderde aanbod nog steeds een lucratieve business. Een andere bijzonder lucratieve business van de “zoete” beroepsvissers is (helaas) de snoekbaarsvisserij. Het is de BVSV zoals bekend een doorn in het oog dat een handjevol beroepsvissers legaal op deze fantastische sportvis mag vissen met als gevolg een in veel gevallen een slechte snoekbaarsstand en een geheel scheefgetrokken snoekbaarsopbouw, bestaande uit zeer veel ondermaatse snoekbaars en slechts weinig maatse vis. En daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. Sterker nog, door de steeds problematischer wordende palingvisserij zou dit de komende jaren nog wel eens veel slechter kunnen worden!

 

De beroepsvisserij die hun inkomsten onder druk ziet zal er alles aangelegen zijn snoekbaarsrechten te bemachtigen om zodoende de dreiging van dalende inkomsten te kunnen compenseren. Veel van de snoekbaarsrechten (maar helaas niet allemaal) liggen op dit moment nog bij de sportvisserij. Het beroep zal binnen VBC verband dan ook steeds meer op aansturen het verkrijgen van het recht om te mogen vissen op snoekbaars. En ze zullen bereid zijn daar op een ander vlak de sportvisserij in tegemoet te komen. En daar schuilt voor ons snoekbaarsvissers een groot gevaar!

Beroepsvisser op snoekbaars Jaap Buitenhuis (midden) zet paling uit, betaald door de sportvisserij

 

Zoals bekend worden de beroepsvisserij en de sportvisserij geacht met elkaar samen te werken binnen dergelijke VBC’s om samen te komen tot een visplan. Zeg maar een plan waar in staat wat beide partijen wel en niet mogen. Waarin dus ook staat hoeveel snoek, snoekbaars brasem etc. de beroepsvissers per jaar mogen wegvangen. Zoals we al eerder op deze site hebben aangegeven wordt de kwaliteit van onze toekomstige snoekbaarsstand in Nederland dan ook voor een groot gedeelte bepaald door wat er in deze VBC’s wordt besloten. Het bijzonder aan zo’n VBC is dat er binnen zo’n VBC niemand de baas is. Alleen in onderling overleg kunnen de verschillende partijen tot afspraken komen. Is een van beide partijen het ergens perse mee oneens, dan zal er op dat punt vermoedelijk niets gebeuren. Weliswaar bestaat er de mogelijkheid om bij een geschil een bindende “arbitrage” van buitenaf te laten beslissen, maar dit is nog nooit gebeurd en zal vermoedelijk ook niet gaan gebeuren. Want de georganiseerde sportvisserij doet er alles aan om “on speaking terms” te blijven met de beroepsvisserij. Logisch, als je bedenkt dat je zult moeten samenwerken met het beroep en samen tot afspraken moet zien te komen.

 

Voor ons snoekbaarsvissers schuilt hierin wel een bijzonder groot gevaar! Want allereerst zijn snoekbaarsvissers/roofvissers zwaar ondervertegenwoordigd binnen de VBC’s. En het is maar zeer de vraag in hoeverre bijvoorbeeld de goed vertegenwoordigd zijnde groep witvissers (in al hun oprechtheid en met al hun goede bedoelingen) de problematiek rondom de snoekbaarsstand voldoende (h)erkennen. En de kans is dan ook zeker niet denkbeeldig dat VBC’ers onder druk van het komen tot een Visplan, bereid zijn concessies te doen die nadelige voor ons snoekbaarsvissers uitpakken. Want op die wateren waar de sport de schubvisrechten heeft bestaat het enige voor het beroep waardevolle wisselgeld waar de sportvisserij over beschikt uit…juist ja, de rechten om om snoekbaars te mogen vissen. En dus zouden wij snoekbaarsvissers de komende jaren nog wel eens onaangenaam verrast kunnen worden.

Bijvoorbeeld omdat beroepsvissers schubvisrechten krijgen op wateren waar ze die voorheen niet hadden.

 

Laten we hopen dat onze vertegenwoordigers binnen de VBC’s voldoende “ballen” hebben om ook de belangen van ons snoekbaarsvissers te verdedigen en te beschermen.

 

Michel Rijnberg

voorzitter

Commentaar (4)Add Comment
...
geschreven door Aart Lokhorst, July 04, 2008
Eigenlijk ligt de 'aalkwestie' niet zo moeilijk Michel. Als niemand iets doet (Sport / beroep) zal Verburg niet anders kunnen dan uiterlijk 1-7-2009 de aalvangst met 50% te beperken. Als Verburg dit niet doet dwingt Europa haar om dit te gaan doen. De sport heeft al besloten dat vanaf 1-1-2009 gevangen aal teruggezet moet worden. Het beroep zal in ieder geval ook wat moeten gaan ondernemen, anders zal Verburg dit voor hen dwingend gaan regelen.
Heel raar is trouwens dat wereldwijd de aalstand achteruit gehold is, d.w.z. niet alleen in Nederland of Europa maar evenzo in Noord- en Zuid Amerika en in China / Japan. En helemaal niemand kan daarvoor ook maar enige sluitende verklaring geven.
Als er links en rechts al een beetje benutting door het beroep van snoekbaars zou kunnen plaatsvinden (op een aantal wateren is dat al, gezien de kleine snoekbaarstand, helemaal niet meer mogelijk) kan dat nooit in geld de vermindering van de aalvangsten compenseren.
Kortom, er zal (gebeurt feitelijk al doorlopend op kleine schaal) nog een behoorlijke verdere sanering van beroepsvissers plaats gaan vinden en dat nog sneller dan in het recente verleden.
...
geschreven door JayH, August 09, 2008
Beroeps op het Ijsselmeer hebben (weer) een topjaar. M'n bron? de beroeps zelf.
En wat denken ze van het beleid van SN? die nemen ze totaal niet serieus.

Er gaat dus helemaal niks gebeuren.
Sportvissers hebben gewoon geen rechten, betalen en verder je mond houden volgens SN.
Eerst de levendaas visserij op snoek (ja daar zijn er paar mensen aardig financieel beter van geworden), nu een meeneemverod op paling.
En wij? mond dicht en accepteren want wij zijn dom en SN weet alles.
...
geschreven door Aart Lokhorst, August 10, 2008
Die alen komen dan zeker uit de lucht vallen? Aanvoer op de IJsselmeervisafslag 2002: 352.731 kg aal, in 2006: 230.403 kg aal, oftewel binnen enkele jaren minus 34%.
Snoekbaars: 2002: 294.530 kg en 2006: 58.532 kg
...
geschreven door JayH, August 13, 2008
Inderdaad Henk, dat klopt.
Maar vergeet je niet om er even bij stil te staan dat er in 2006 al een groot aantal vissers gebruik hadden gemaakt van de saneringsregeling.
Dat verklaart ook voor een heel groot gedeelte de halvering (2000/2006)van het aantal aanlandingen op de afslagen.
Dan is het ook niet zo verwonderlijk natuurlijk dat er minder aanvoer is.
Maarja, dat rekenen ze bij SVN niet mee want dat past niet in hun straatje.
Minder vissers betekent minder aanlandingen, en aangezien ze wel een goede prijs krijgen is het dan niet zo raar dat ze een goed jaar draaien.
Daarvoor hoeft er echt geen paling uit de lucht te vallen.

Schrijf commentaar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security code
Schrijf de volgende tekens


busy