BVSV Snoekbaarsdag op het Lauwersmeer
Sunday 17 February 2008

 Op zaterdag 22 maart organiseert de BVSV een snoekbaarsdag op het Lauwersmeer.

Het Lauwersmeer
Voor snoekbaarsvissers die hier nog niet eerder hebben gevist biedt deze dag een unieke gelegenheid kennis te maken met dit water. Het Lauwersmeer staat al jaren bekend als goed snoekbaarswater. Wel een snoekbaarswater met een zekere historie.

Zo zijn er de afgelopen jaren nogal wat incidenten geweest m.b.t. stroperij door “hengel”-vissers en beroepsvissers die het niet zo nauw namen met de regels.

Lees meer...
 
Snoekbaars Migratieonderzoek
Wednesday 07 November 2007

 Zo zijn er 15 vissen teruggevangen en zijn 40 van de 150 gemerkte snoekbaarzen gesignaleerd door één of meerdere detectiestations. De eerste resultaten van het drie maanden geleden opgestarte Snoekbaars Migratieonderzoek zijn bekend.

Zo zijn er 15 vissen teruggevangen en zijn 40 van de 150 gemerkte snoekbaarzen gesignaleerd door één of meerdere detectiestations. 

Het onderzoek moet meer inzicht geven in het trekgedrag van de snoekbaars zodat de bestanden beter beheerd kunnen worden. In totaal werden 75 maatse snoekbaarzen uit het Haringvliet en 75 maatse snoekbaarzen uit de OudeMaas voorzien van een zender.

De vissen met zender kunnen door 32 detectiestations in de Nederlandse rivieren worden waargenomen.

Lees meer...
 
Ook PCB's in Vlaamse snoekbaars?
Tuesday 28 August 2007

 Palingen in de Vlaamse rivieren bevatten een aantal stoffen, zoals de gevaarlijke stof DDT, die al jaren verboden zijn.

Dat heeft Claude Belpaire, onderzoeker bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), gezegd. Het INBO voert onderzoek naar vervuiling in zoetwater in Vlaanderen en gebruikt de paling als indicator. Het onderzoek is onder meer gericht op PCB's, pesticiden en zware metalen.

Voor bepaalde verboden stoffen is er een daling genoteerd in Vlaamse wateren, maar ze zijn toch nog in zeer grote mate aanwezig", zegt Belpaire. Uit het onderzoek van INBO blijkt dat in 77 procent van de 350 meetplaatsen in de Vlaamse rivieren PCB-waarden worden vastgesteld die boven de toegelaten norm zitten.

Lees meer...
 
Resultaten onderzoek naar impact Aalscholvers
Monday 06 August 2007

 De invloed van aalscholvers op de commerciële visbestanden zou wel eens groter kunnen zijn dan algemeen wordt aangenomen.

Op vrijdag 5 oktober worden tijdens een mini-symposium in Emmeloord de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar de impact van aalscholvers op visserij en visbestanden.

De visstand in het IJsselmeer en Markermeer gaat achteruit.

Mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn: klimaatverandering, visserij, vermindering van voedingsstoffen en visetende watervogels.

Lees meer...
 
Verdwijnen van snoekbaars in IJsselmeer blijft "raadsel"
Monday 16 July 2007

De belangenorganisatie van de IJsselmeervissers, de PO IJsselmeer, wil dat het visserijministerie onderzoekt waar de vele vis in het meer blijft.

Want het is een groot raadsel: de vissers zien heel veel jonge vis aan het begin van het seizoen die aan het eind van het seizoen is verdwenen.

Schril contrast met de jaarlijkse beperkingen die de vissers krijgen opgelegd. Onder het motto 'herstel van de visstand' moeten zij zich inhouden. Volgens Derk Jan Berens van de PO IJsselmeer zouden er 'vissers bij moeten' als de jonge vis die de vissers zien, tot wasdom zou komen. "Je zou verwachten dat alle reducties leiden tot meer vis. Maar dat is niet zo."

Lees meer...
 
Eerste snoekbaarzen met zendertje gesignaleerd!
Monday 02 July 2007

 

De snoekbaarzen die op zondag 10 juni op het Haringvliet zijn gevangen en een zendertje geïmplanteerd hebben gekregen, maken het goed.

Vijf vissen zijn over de kabels gezwommen die in de Haringvlietdam liggen.

En het resultaat is nu al opmerkelijk te noemen: De snoekbaarzen zijn gesignaleerd zowel aan de zuidkant als aan de noordkant van de dam.

Ze zwemmen niet alleen door de dam naar zee, waar het water momenteel door de hoge afvoer van het rivierwater zoet is, maar ze zwemmen ook weer terug het Haringvliet in, soms aan de noordkant, soms aan de zuidkant.

Lees meer...
 
Migratieonderzoek Oude Maas 24 Juni
Monday 25 June 2007

 

Als we de dag op het Haringvliet als een slechte generale repetitie beschouwen dan kan gesteld worden dat de happening op de Oude Maas een perfecte uitvoering was.

Met de aanwezigheid van 48 boten, Sportvisserij Nederland, Rijkswaterstaat , Visadvies en NKS en de BVSV waren alle partijen weer vertegenwoordigd.

Na het inschrijven voor de wedstrijd en het traileren kon vlot begonnen worden met de wedstrijd. Al snel worden links en rechts de eerste vissen gevangen en de controleboten varen dan ook af en aan om de vissen naar het ponton te brengen.

In de ochtend staat er een stevige stroming en lijkt het snel vissen met zware loodkoppen een goede manier om wat vissen aan de schubben te komen. Later wanneer de stroming er wat uitloopt blijkt ook het geconcentreerd verticalen toch leuk vis op te leveren.

 

Lees meer...
 
2e en 3e Monitoringsdag Volkerak
Friday 22 June 2007
2e en 3e Monitoringsdag Volkerak op 2 September en 25 November 2006

De 2e en 3e BVSV monitoringsdag op het Volkerak staan gepland op zaterdag september en zaterdag 25 november. Doel hiervan is wederom om vangstgegevens te verzamelen om zodoende op termijn en goed beeld te krijgen van de snoekbaarsstand en de eventuele verandering die hierin optreedt. Deze vangstgegevens kunnen door de sportvisserij o.a. gebruikt worden in gesprekken en onderhandelingen met bijvoorbeeld beroepsvissers.

Behalve dat het erg zinvol is om deze gegevens beschikbaar te hebben (zie ook het artikel hierboven van Arno Ruijter) beloven het ook, (net als op de 1e BVSV monitoringdag) weer gezellige dagen te worden met de mogelijkheid om na afloop gezamenlijk te gaan eten. Ook is het (beperkt!) mogelijk te overnachten (de avond ervoor en/of de avond erna) om zodoende ook de zondag nog te kunnen vissen. Schrijf de data nu al in uw agenda en meldt u aan bij Hendrik-Jan Verheij

Michel Rijnberg
Voorzitter BVSV
 
We hebben jullie nodig mensen, SCHRIJF JE IN!!!
Friday 15 June 2007

 

Zondag 24 juni wordt de tweede dag in het kader van het Snoekbaars Migratieonderzoek op de Oude Maas gehouden. Georganiseerd door NKS, Sportvisserij Nederland, BVSV en m.m.v. Federatie Zuidwest Nederland, Rijkswaterstaat en Visadvies.

De eerste dag , 10 juni op het Haringvliet, begon moeizaam maar was een een zeer leerzame dag. Het leverde vissen op voor het onderzoek en het gaf positieve aandacht voor de sportvisserij in diverse media.

 

GRATIS meedoen!
Vanwege het onderzoeksbelang vragen wij jullie de 24e te komen. Bovendien staat er staat weer een fantastische prijzentafel te wachten. De inschrijving voor deze dag is geheel GRATIS!!! Laat deze gelegenheid dus niet aan je voorbij gaan en kom aub. opdagen. Het is dé kans om iets te doen en mee te helpen aan toekomstige visserij-plannen die de snoekbaarsstand ten goed zullen komen!!!

 

Lees meer...
 
Migratieonderzoek Snoekbaars
Thursday 14 June 2007

 

Zoals al eerder aangekondigd wordt binnenkort de tweede snoekbaarsdag georganiseerd die in het teken staat van het  'Migratieonderzoek Snoekbaars Nederlandse Benedenrivieren'.

 

Voor dit onderzoek zijn totaal 150 maatse snoekbaarzen nodig (waarvan we de eerste keer 42 vissen wisten te vangen) die voorzien zullen worden van een transponder waardoor de migratie (trekgedrag) in kaart gebracht kan worden.

Het initiatief hiervoor komt van Sportvisserij Nederland en deze heeft aan zowel de BVSV als het NKS haar medewerking gevraagd deze dagen (mede) te organiseren én te zorgen voor het aanleveren van de genoemde snoekbaarzen.

Lees meer...
 
Migratieonderzoek snoekbaars kent taaie start
Thursday 14 June 2007


Zondag 10 juni werd alweer de 7e wedstrijd van het NKS vervist op het Haringvliet.

Bij deze wedstrijd waren ook Sportvisserij Nederland, Rijkswaterstaat, Visadvies en diverse vrijwilligers van de BVSV (belangenvereniging snoekbaarsvissers) en de Federatie Zuidwest Nederland aanwezig. 

Samen met het NKS werd op deze dag een bijdrage geleverd aan het recent opgestarte migratieonderzoek snoekbaars Nederlandse benedenrivieren van Sportvisserij Nederland en Rijkswaterstaat.

 

Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 11 van 28