Kamer wil haast met Volkerak Zoommeer
Thursday 11 December 2008

 Het kabinet moet in het voorjaar met een plan komen hoe het zoete Krammer-Volkerak Zoommeer zout kan worden gemaakt.

De gehele Tweede Kamer steunde gisteren een motie van CDA-Kamerlid Ad Koppejan . De Kamer wil niet alleen dat het kabinet voortvarend aan de slag gaat met de plannen om de overgang tussen zoet en zout water in de Zuidwestelijke Delta te herstellen. De Kamer wil ook dat de regering in het voorjaar een voorstel doet hoe boeren in de toekomst kunnen worden voorzien van zoet water. De landbouw onttrekt nu nog zoet water uit het Volkerak Zoommeer.

De Tweede Kamer wil dat eind 2009 alle besluiten zijn genomen, zodat een jaar later alle plannen kunnen worden uitgevoerd.
 
Oplossing blauwalgproblematiek Volkerak-Zoommeer in zicht
Friday 10 October 2008
Op basis van de studieresultaten naar de overdadige groei van blauw-algen in het Volkerak-Zoommeer concludeert het bestuurlijk overleg Volkerak-Zoommeer dat de meest gewenste toekomst voor het meer zout is met een beperkt getij.
Tegelijkertijd signaleren zij dat door de verzilting een tekort ontstaat aan zoetwater in de omgeving. Deze problemen vragen om een oplossing voordat het zout kan worden toegelaten.
Lees meer...
 
Verzilting Volkerak stap dichterbij
Saturday 04 October 2008
De definitieve verzilting van het Volkerak-Zoommeer lijkt een kwestie van tijd.

Zeker nu vertegenwoordigers van ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten die in het bestuurlijk overleg Krammer-Volkerak vertegenwoordigd zijn, deze week de conclusie hebben overgenomen dat het door blauwalg geteisterde randmeer alleen kan opknappen door zout water in te laten en een beperkt getij toe te staan.
Lees meer...
 
Zonder zout is Krammer-Volkerak niet vrij van blauwalg te krijgen
Friday 03 October 2008
Zonder zout water geen gezond Volkerak-Zoommeer.
Suggesties dat de blauwalg ook onder zoete omstandigheden valt aan te pakken, zijn volgens gedeputeerde Frans Hamelink (coördinatie deltawateren) 'uit de lucht gegrepen'. Donderdag onderschreven vertegenwoordigers van ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten die in het bestuurlijk overleg Krammer-Volkerak vertegenwoordigd zijn, de conclusie dat het zieke randmeer alleen kan opknappen door zout water in te laten en een beperkt getij toe te staan.
Tot die slotsom kwamen ze na brede studies die bovendien door binnen- en buitenlandse deskundigen zijn getoetst. Hamelink over deze opvatting van het bestuurlijk overleg: "Het is allemaal uit en te na bekeken. Je moet je nu gewoon bij uitkomsten neerleggen: een zoet Volkerak-Zoommeer is geen optie meer."
Lees meer...
 
Zout Volkerak enige optie
Wednesday 24 September 2008

De zoetwatervoorziening bij verzilting van het Volkerak-Zoommeer kost veel meer dan voorzien.


Maatregelen om de landbouw in Zeeland en West-Brabant van zoet water te voorzien, vergen 50 miljoen euro. Daarnaast moet 400 miljoen worden uitgetrokken voor zoet water in het benedenrivierengebied

Lees meer...
 
Zout Volkerak bedreiging voor Westland
Wednesday 24 September 2008
De waterkwaliteit van het Volkerak Zoommeer is een groot knelpunt.
Van oorsprong was het Krammer-Volkerak een open overgangsgebied tussen rivier en zee. Na de voltooiing van de deltawerken werd het een zoet meer met een vrijwel constant peil. Het Volkerak-Zoommeer is met een oppervlak van 6450 hectare, na het IJsselmeer en het Markermeer, het derde zoetwatermeer van Nederland. Sinds 1994 groeien er in de zomer zoveel blauwalgen dat ze schadelijk zijn.
Lees meer...
 
Hoogheemraadschap Delfland bezorgd over waterkwaliteit Westland
Wednesday 17 September 2008
 Bestuurders van Hoogheemraadschap Delfland gaan een motie indienen tegen de plannen om zoetwateropslagen als het Haringvliet, het Krammer-Volkerak Zoommeer en het Brielse Meer te verzilten.

"Tuinders in het Westland hebben op dit moment kwalitatief goed gietwater dat vanuit het Brielse meer het Westland wordt ingepompt. Wanneer de wateren worden verzilt kunnen de tuinders niet meer over zoet water beschikken", aldus de indieners van de motie.
Lees meer...
 
Gevolgen afsluiting smaken zout en zoet -
Friday 22 August 2008
Nog dit jaar krijgt staatssecretaris Pieter van Geel van milieu te horen wat er het best gedaan kan worden om de hardnekkige blauwalgen uit het Volkerak-Zoommeer voorgoed te verdrijven.

Een ander milieu
Al jarenlang zoeken diverse instanties als Rijkswaterstaat en Milieufederaties koortsachtig naar de oplossing om het Volkerak-Zoommeer definitief te verlossen van het giftig goedje dat zich als een sluipmoordenaar door het water beweegt. "Veertig jaar geleden werd er nauwelijks stilgestaan bij het milieu", zegt Jan van Horne die zowat de hele geschiedenis van de Volkeraksluizen en omgeving in zijn hoofd heeft zitten. "Pas bij de afdamming van de Oosterschelde werd er voor het eerst serieus nagedacht over de gevolgen voor het milieu", weet Joost Visser van Rijkswaterstaat. "Met als uiteindelijk resultaat de aanleg van de inmiddels wereldvermaarde stormvloedkering. Daarvoor werd er bij de eerste werken van het Deltaplan nauwelijks gesproken over het milieu. De watersnoodramp had zoveel slachtoffers geëist, dat mocht nooit meer gebeuren. Het ging om de veiligheid. Punt uit."
Lees meer...
 
Volkerak in 2011 zout
Wednesday 20 August 2008

De kans dat er op afzienbare termijn weer water gaat stromen in de haven van Zevenbergen komt een stuk dichterbij.

Tot nu toe lag er alleen het idee van de gemeente Moerdijk om Zevenbergen zijn haven terug te geven, omdat dat het centrum aantrekkelijker maakt. De gemeente Moerdijk heeft nu echter een bondgenoot in de vorm van het waterschap Brabantse Delta.

Als het Volkerak in 2011 volgens rijksplannen verzilt wordt, wil het waterschap de garantie dat via de Roode Vaart voldoende zoet water kan worden aangevoerd op de Mark, zodat de landbouw in West-Brabant verzekerd blijft van water.

In zijn huidige vorm kan de Roode Vaart die garantie niet bieden. De rivier schiet aan de noord-oostzijde van Zevenbergen onder de grond en komt er pas aan de Kristallaan, vele honderden meters verder, weer onder vandaan.

De Moerdijkse wethouder Louis Koevoets: "Het waterschap wil een doorlaat van de Roode Vaart van tien meter breed en vier meter diep. Dan moet er dus wel iets gebeuren. Samen met het waterschap gaan we nu een onderzoek doen naar het ontkluizen van de Roode Vaart. Het waterschap heeft als alternatief nog een kanaal om Zevenbergen heen, maar dat is veel duurder."

Koevoets noemt als eerste ramingen dat het ontkluizen veertig miljoen euro kost en het kanaal zestig miljoen.

Koevoets denkt wel dat het belang

dat Brabantse Delta hecht aan de aanvoer van zoet water voor de Mark, een steun in de rug kan zijn voor de gemeente Moerdijk: "Als je het hebt over verzilting van het Volkerak, dan praat je over een nationaal belang. Dan kun je eventuele consequenties niet afwentelen op één gemeente."

In koor zeggen wethouder Koevoets en burgemeester Wim Denie dat parkeerplaatsen die vervallen door waterplannen in het centrum van Zevenbergen, gecompenseerd moeten worden.

Het idee om de Roode Vaart te ontkluizen is het meest in het oog springende element van het gemeentelijk waterplan dat burgemeester en wethouders van Moerdijk gisteren hebben vastgesteld.

 
Megaklus wacht Zeeuws-Zuid-Hollandse delta
Friday 18 July 2008

De terugkeer van zout water in de Krammer en Volkerak is het beste middel om de waterkwaliteit in deze wateren te verbeteren.

Dat bleek gisteren tijdens een bijeenkomst van de Deltaraad, het samenwerkingsorgaan van het Rijk en provincies rond de Zuidelijke delta.

Dat klinkt eenvoudig: maak zoet water zout en de problemen met blauwalgen in de zomer zijn voorbij. Maar het aanpakken van de problemen in de Zeeuws-Zuid-Hollandse delta is een stuk complexer. „Het ene probleem oplossen levert vaak een ander op”, aldus de Zuid-Hollandse gedeputeerde Dwarshuis. „Alleen door de samenhang in het gebied voor ogen te houden kan effectief worden opgetreden.”

Lees meer...
 
Verzilten en getij maakt verziekte randmeren gezond
Friday 18 July 2008

Verzilting met Oosterscheldewater via een doorlaat in de Grevelingen, samen met een licht getijverschil (circa 30 centimeter).

Dat is de beste oplossing voor het gezondmaken van de aan ernstige algenvergiftiging lijdende randmeren Krammer-Volkerak en Zoommeer. Onderzoek van Rijkswaterstaat Zeeland toont dat aan.

Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 11 van 33