Sportvisserij
Stizostedion lucioperca (Linnaeus)
Thursday 20 November 2008
Snoekbaars
Stizostedion lucioperca (Linnaeus)

De snoekbaars, die in Europa inheems is ten oosten van de Elbe tot in Rusland, werd aan het einde van de vorige eeuw door o.a. de 'Deutsche Fischerei-Verein' overgebracht naar het westelijke deel van Duitsland: in 1883 in de Main, Rijn en in het meer van Konstanz. De snoekbaarzen kwamen uit een kwekerij bij Wadowice in Galicië, het huidige Polen. In 1884 werden regelmatig snoekbaarzen gevangen in het duitse deel van de Rijn (KERBERT, 1887). In 1887 waren er al enkele exemplaren in het aquarium van ARTIS. KERBERT besloot aan deze soort, die toen - in navolging van de duitse naam - Zander of Sander werd genoemd, de nederlandse naam snoekbaars te geven: Wj hebben den "Zander" als toekomstige vischsoort in Nederland, bij voorbaat den naam "snoekbaars" gegeven'. Op 16 januari 1888 wordt het eerste exemplaar bij Milligen boven Nijmegen gevangen (KERBERT, 1888). In 1897 verzoekt de 'Vereeniging ter bevordering van de Zoetwatervisscherij in Friesland' tijdens haar algemene ledenvergadering om de invoer van de snoekbaars in Nederland. De Heidemaatschappij neemt dit verzoek in overweging; in 1901 worden van de viskwekerij te Wittingen (Duitsland) 50.000 bevruchte snoekbaarseieren gekocht, die op 18 mei werden overgebracht naar de kwekerij te Vaassen (ANON, 1902). In 1902 werden nog eens 50.000 eieren in Duitsland gekocht (ANON, 1902). Hierna volgen regelmatig berichten in de publikaties van de Nederlandse Heidemaatschappij over het uitzetten van snoekbaarzen. De introduktie van snoekbaarzen is een groot succes geworden. In 1980 werd in het IJsselmeer 133.000 kg snoekbaars gevangen met een handelswaarde van 1,25 millioen gulden. De snoekbaars is nu de tweede belangrijkste kommerciële zoetwatervissoort in Nederland.
 
Overgangstermijn verbod rallyvissen
Monday 11 August 2008
Tijdens het nota-overleg over de Nota Dierenwelzijn op 4 februari jl. is gesproken over het verbod op rallyvissen.
Ik heb toegezegd om Sportvisserij Nederland te vragen de overgangstermijn tot het instellen van het verbod op rallyvisserij in de provincies Groningen en Drenthe te heroverwegen (TK 2007-2008, 28 286, nr. 105 en TK 2007-2008, 28 286 en 29 683, nr. 199). Ik heb Sportvisserij Nederland gevraagd de overgangstermijn
tot 1 januari 2010 te heroverwegen, zodat het verbod versneld kan worden ingesteld. Op 15 juli heb ik hierop antwoord gekregen van Sportvisserij Nederland.
Via deze brief wil ik u hier nader over informeren.
Lees meer...
 
Vaarbewijs voor iedereen
Monday 11 August 2008

 We horen het nu al langer: het vaarbewijs is straks ook verplicht voor de kleine watersport.

Tot nu toe is het vaarbewijs alleen verplicht voor boten langer dan 15 meter of die sneller kunnen varen dan 20 kilometer per uur.

Als het aan de waterpolitie (KLPD) ligt dan gaat dit veranderen.

Lees meer...
 
Overlast op het water tot een minimum beperkt
Monday 04 August 2008

Hoewel het in het Groene Hart volop vakantie is, lijkt het met de doorgaans met die periode samenhangende overlast op het water behoorlijk mee te vallen.

Halverwege mei wees de Alphense wethouder Groen in ’t Woud al op het dalende aantal overtredingen in het Zegerslootgebied. Nog maar een paar jaar geleden werden in de vakantie honderden bekeuringen uitgeschreven in dit gebied. Maar dat aantal ligt nu fors lager.

Lees meer...
 
Zomerweer fataal voor vissen
Saturday 17 May 2008

 Het fraaie zomerweer werd vissen in het water van de Strekkade (Hillegersberg) fataal.

Door de te snelle opwarming van het water ontstond een tekort aan zuurstof in het water.

Het water werd eerst helder, waardoor de vissen goed waren te zien. Grote snoeken en snoekbaarzen, dikke karpers en allerlei andere kleine en grote vissen zwommen net onder het oppervlak.

Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 9 van 53