Sportvissers schuldig aan kleine snoekbaars
Tuesday 23 December 2008

VBC Hollands Noorderkwartier Zuid-Oost

 

Notulen VBC ZO vergadering d.d. 31 augustus 2007 te Edam ten kantore van het HHNK.

 

Aanwezig: Richard van den Bos (voorzitter), Herman Sterk (gemeente Zaanstad), dhr. Wicher Groen, Dhr. Piet Los, dhr. Jan de Jong, Cees en Siem Hogetoorn, dhr. Herre Stegenga, Arnold Werkhoven, en Marianne van Veen (secretaris).

 

Afbericht: Simon Bark, Arjan eHeHeinen, Thijs ten Wolde, dhr. Saft.

 

Lees meer...
 
Aalbeheerplan LNV
Wednesday 17 December 2008

  Geachte Voorzitter,

Met deze brief informeer ik u over de wijze waarop ik het Nederlandse aalbeheerplan verder zal behandelen.

Tijdens het wetgevingsoverleg visserij van 24 november 2009 heb ik uw Kamer toegezegd at ik bereid ben om een “derde opinie” te vragen ten aanzien van het Nederlandse streefbeeld voor schieraaluittrek.

Dit streefbeeld is door IMARES en het bureau VIVION reeds eerder berekend, en wordt door beide instanties geschat op circa 4000 ton schieraal op jaarbasis.

 

Lees meer...