Uitkoop vergunningen en vistuig IJsselmeervisserij
Saturday 27 August 2005

 1. Procedure
De regeling is aan de Commissie gemeld bij brief van 29 april 2005, door de Commissie op 4 mei 2005 geregistreerd onder nummer N251/2005. De Nederlandse autoriteiten en de diensten van de Commissie hebben op 15 juni 2005 een vergadering gehouden en op
22 juni 2005 is aanvullende informatie toegezonden aan de Commissie.


2. Beschrijving
2.1. Context en doel van de regeling
De steunregeling heeft tot doel de visserij-inspanning op het IJsselmeer te verminderen
door de uitkoop van vergunningen en/of van aan vistuig bevestigde merken. Het IJsselmeer is een zoetwatermeer in het noordoosten van Nederland dat van de
Noordzee is gescheiden door een in de jaren dertig van de twintigste eeuw gebouwde dijk.
Het aantal vergunningen die vissers het recht geven in de wateren van het meer te vissen, is vastgesteld op 85. Deze vergunningen kunnen vrij op de markt worden verhandeld en er worden geen nieuwe vergunningen afgegeven, zodat het aantal van 85 een maximum
is. Er worden ook geen nieuwe merken verstrekt. In het meer wordt nagenoeg uitsluitend
op aal, zoetwaterbaars en snoekbaars gevist.

Lees meer...