Zeventien vissoorten in Wase
Tuesday 12 April 2005

De vele rioleringswerken en gescheiden waterzuivering zorgen voor een betere waterkwaliteit in Stekense Vaart en Moervaart.

Uit een studie van Alain Vandelannoote blijkt dat men zeventien vissoorten in beide Wase kanalen aantreft.

Het gaat vooral om soorten waarin de sportvisser is geïnteresseerd'', zegt Vandelannoote. ,,Voor beide vaarten samen zijn het zeventien soorten, zoals bliek, brasem, baars, paling, karper, winde, blankvoorn, rietvoorn, snoek, snoekbaars, zeelt, giebel, pos, drie- en tiendoornige stekelbaars, blauwbandgrondel en vetje.

Lees meer...