Omzet Nederlandse visafslagen gedaald
Wednesday 19 January 2005

De omzet van de elf Nederlandse visafslagen is in 2004 met 23 miljoen euro gedaald naar 349,6 miljoen euro.

Voornaamste reden van de daling is een lagere aanvoer van vis door inperking van visquota, zo meldde directeur T. Visser van de Visafslag Urk woensdag. Volgens Visser was in 2004 vooral de aanvoer van belangrijke vissoorten als schol en tong tot vijftien procent lager. Daarnaast daalde ook de prijs van deze vissoorten met tien procent. ,,Die prijsdaling komt doordat in 2004 honderd procent meer visvervangende producten in Nederland zijn ingevoerd”, aldus Visser. De Visafslag Urk, veruit de grootste in Nederland, kon zich in 2004 wel staande houden. De afslag wist een omzetstijging van een kleine twee miljoen naar 101,2 miljoen euro te realiseren. ,,Dat komt omdat onze vloot voor de helft uit buitenlandse en de helft uit Nederlandse schepen bestaat. Dus zijn wij niet alleen afhankelijk van de visquota in Nederland”, aldus Visser.

De directeur van de Urker visafslag vreest dat 2005 een dramatisch jaar wordt voor de beroepsvisserij. ,,Wij zijn dit jaar in Urk vier volledig banen kwijtgeraakt. Dat zal bij andere afslagen niet anders zijn”, aldus Visser. Volgens hem is het onvermijdelijk dat in 2005 afslagen en vissers failliet gaan. ,,De quota zijn dit jaar alweer gedaald”, aldus Visser. De directeur verwijt minister Veerman van Landbouw in ‘Europa’ te weinig visquota heeft weten vrij te krijgen. ,,Wij denken dat als de minister beter zijn best had gedaan in Brussel, we dit jaar meer hadden kunnen vangen. Biologisch is dat verantwoord”, aldus Visser.