Staatssecretaris Faber wil meer aandacht voor vissenleed
Wednesday 17 April 2002
Staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil dat er meer aandacht komt voor de wijze waarop de mens met vissen omgaat. Het welzijnsbeleid en de regelgeving is nu nog voornamelijk gericht op welzijn van (landbouw)huisdieren. Geke Faber vindt dat er ook beleid moet komen om onnodig vissenleed te voorkomen. Volgens haar biedt de beleidsnota over Dierenwelzijn die het kabinet vorig jaar uitbracht goede aanknopingspunten voor het vormen van beleid.

In haar beleidsbrief ' Welzijnsbeleid vis' schetst Faber de kaders waarbinnen zij beleid gaat maken om het welzijn van vissen te verbeteren. Zij wil zich niet alleen beperken tot 'gehouden' dieren zoals vissen in overvolle viskweekvijvers of goudvissen in te kleine kommen, ze wil ook dat de beroeps- en sportvissers actief gaan meedenken over hoe zij leed van vissen in de vrije natuur kunnen beperken. Sportvissers zijn hier al enige tijd mee bezig.
Lees meer...